Kulden var bidende, da Uddannelsesforbundet i dag demonstrerede på Flakhaven i Odense. Men de andre lærergruppers og fagforeningers opbakning til budskabet Ingen undervisning uden overenskomst lunede. Blandt andet lovede formanden for LO-Fyn Helle Nielsen fra podiet, at hun som byrådsmedlem ville arbejde for, at det under ingen omstændigheder bliver en sprogskole uden overenskomst, der vinder sprogundervisningen af de ca. 2.500 kursister i kommunen. Og hun ”skammede” sig over, at hendes kommune, der ellers var gået forrest i kampen for sociale klausuler og kædeansvar, Odense, overhovedet kunne overveje denne løsning, sagde hun:

- Det er ikke godt nok, lød det med udråbstegn fra hende på scenen foran rådhuset i Odense.

Odense Kommune sætter jævnligt sprogundervisningen i udbud, men denne gang har man også inviteret det private selskab UCplus - et datterselskab af transportkoncernen Arriva, der ejes af Deutsche Bahn – til at byde ind. Og det selv om UCplus gennem snart to år har nægtet at tegne overenskomst for Uddannelsesforbundets sproglærere. UCplus har hidtil ikke rokket sig, men fastholdt, at deres lærere skal ansættes på individuelle kontrakter i stedet for at have den sikkerhed og tryghed, som en overenskomst giver. Og Uddannelsesforbundet har derfor med opbakning fra samtlige andre lærerforeninger lavet blokade mod ansættelser på UCplus’ skoler i månedsvis – indtil videre uden resultat. Og det er dette selskab, som storkommunen altså nu har budt ind i varmen til at give et bud på sprogundervisningen, hvilket man med demonstrationen ønskede at markere sin modstand imod.

- Vores slogan i dag er Ingen undervisning uden overenskomst, men hvis vi erstatter ordet Undervisning med ordet Arbejde, så bliver det bare så tydeligt, hvad fagbevægelsen nu bliver nødt til at stå sammen om. Hvis vi går med til de her individuelle kontrakter, bliver der helt nye standarder for ansættelser herhjemme. Det er ikke den måde, vi mener, man driver ordentlige arbejdspladser på i Danmark, sagde Hanne Pontoppidan.

Hun advarede også mod den ”dødsspiral” på priser, som udliciteringen af sprogundervisningen generelt er ved at udvikle sig til – og som i sidste ende går ud over kursisterne og dermed integrationen. Det vil sige, at hver gang en kommune udliciterer, er det laveste pris, man går efter og ikke kvaliteten:

- Men hvis vi skal tiltrække og fastholde kvalificerede sproglærere, er vi nødt til at sikre, at de fortsat er ansat på gode vilkår, og at disse fortsætter, når nye udbydere tager over. På den måde kan vi fortsætte den viden og erfaring, som sproglærerne har. Derfor har overenskomstforhold også meget at gøre med en god integration, sagde Hanne Pontoppidan ved demonstrationen, hvor i øvrigt også Anne-Mette Kæseler Jensen, formand for Odense Lærerforening, også udtrykte sin forenings opbakning.