Fredag formiddag sagde LC's forretningsudvalg ja til den statslige læreraftale. Det skete på baggrund af urafstemningerne i de enkelte organisationer. Men resultaterne var ikke så ensartede og overbevisende som ved det kommunale forlig tidligere på måneden.


Uddannelsesforbundets medlemmer på det statslige område sagde samlet ja til overenskomsten, men det blev et forholdsvis snævert ja. 51 procent stemte ja, mens 42 procent stemte nej. Syv procent stemte blankt. Stemmeprocenten var 51.

Ser man på de forskellige områder, så var produktionsskolelærerne mest positive stemt over for forliget. Fire ud af fem af dem sagde i hvert fald ja, mens kun godt hver tiende sagde nej. Lidt mindre begejstrede var erhvervsskolelærerne. Deres resultat lignede det samlede resultat til forveksling: 54 procent ja, 41 procent nej.

VUC-lærerne derimod var klar til at strejke. I hvert fald havde et flertal på 55 procent sat kryds ud for nej, mens kun 35 procent sagde ja til aftalen. Her stemte 10 procent blankt. Men de mange nej-stemmer her var altså ikke nok til at opveje de andre gruppers ja-stemmer.

LC-resultatet skal nu koordineres med de øvrige organisationer i SKAF, som LC er en del af i det statslige forhandlingssystem. Ud over LC omfatter SKAF blandt andre politiet, der også har sagt ja, og Centralforeningen for Stampersonel. Koordineringen sker den 9. april.

Markant mange nej-stemmer


I en samlet kommentar til afstemningerne om de kommunale og statslige forlig siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan:

- Jeg er glad for, at så mange har stemt. Forliget var, hvad vi kunne opnå. Vi har på intet tidspunkt ment, at det var prangende. Det har været vigtigt at sige det til medlemmerne, når det blev præsenteret. Medlemmerne har på den baggrund selv kunnet tage stilling.

- Antallet af nej-stemmer er markant. Jeg ser det som et klart vink med en vognstang til arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening og i Moderniseringsstyrelsen om, at tilliden kan ligge på et meget lille sted. Vi har i forhandlingerne gjort det lysende klart, at de centrale arbejdsgivere har gamblet med undervisningssektorens fremtid, når de har ageret, som de har gjort i perioden fra lovindgrebet til nu.

Formanden understreger, at der foreligger et stort arbejde især omkring arbejdstidspapirerne.

- Vi vil arbejde ihærdigt for, at den aftalte fælles indsats om arbejdstid kommer til at gøre en synlig og markant forskel på skolerne og herunder holde de centrale arbejdsgivere fast på det fælles opfølgningsarbejde samt holde opmærksomt øje med, om alle arbejdsgivere lokalt går til opgaven med en positiv tilgang. Jeg håber oprigtigt, at arbejdstidspapiret vil komme til at gøre en positiv forskel for kvaliteten og medarbejdertilfredsheden på vore skoler.

 

 

Her er stemmetallene fra Uddannelsesforbundet fordelt på områder:

 

Lærerne som helhed

 

JA              51 pct.

 

NEJ             42 pct.

 

Blanke           7 pct.

 

Stemte        51 pct.

 

 

 

VUC-lærerne

 

JA              35 pct.

 

NEJ             55 pct.

 

Blanke         10 pct.

 

Stemte        65 pct.

 

 

 

Produktionsskolelærerne

 

JA              80 pct.

 

NEJ             11 pct.

 

Blanke           8 pct.

 

Stemte        39 pct.

 

 

 

Erhvervsskolelærerne (inkl. AMU)

 

JA              54 pct.

 

NEJ             41 pct.

 

Blanke           5 pct.

 

Stemte        49 pct.

 

 

 

Øvrige sektioner (folkeoplysning, daghøjskoler, vejledning mv.)

 

JA              100 pct.

 

NEJ                0 pct.

 

Blanke            0 pct.

 

Stemte          25 pct

 

 

 

Uddannelseslederne*

 

JA              89 pct.

 

NEJ               8 pct.

 

Blanke           4 pct.

 

Stemte        39 pct.

 

* Ledernes stemmetal indgår ikke i Uddannelsesforbundets samlede stemmetal, men lægges sammen med de øvrige ledergrupper i LC-Lederforum.