Voksnes uddannelsesvejledere har svært ved at finde rundt i junglen af love, regler og økonomiske muligheder. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som EVA har foretaget som en del af en større undersøgelse om rammerne for voksenvejledning.

I undersøgelsen svarer over halvdelen af de voksenvejledere og ledelsesrepræsentanter, som er blevet spurgt, at vejlederne i høj eller nogen grad har brug for mere viden om love regler, økonomiske muligheder, øvrige uddannelsesinstitutioners uddannelsesmuligheder og voksnes vejledningsbehov.

En tidligere undersøgelse fra EVA har samtidig vist, at næsten 60 procent af de ufaglærte, som har modtaget vejledning på en uddannelsesinstitution eller i et jobcenter, ikke oplevede, at vejledningen var med til at motivere dem til en uddannelse.

Vejledere skal uddannes

I Uddannelsesforbundet mener formand, Hanne Pontoppidan, at en del af løsningen skal søges i uddannelsen af vejlederne. Spørgeskemaundersøgelsen fra EVA viser, at kun lidt over halvdelen – 54 procent – af landets erhvervsskoler og VUC’er, har et formelt krav om, at skolens vejledere skal have eller være påbegyndt en vejlederuddannelse.

Der findes en diplomuddannelse i vejledning, men der er alt for få, der får den. Alle vejledere burde tage den, og samtidig skal der etableres en kontinuerlig efteruddannelsesindsats, som går på tværs af sektioner, mener Hanne Pontoppidan.

- Vejlederne skal selvsagt have viden om det, de skal rådgive om. Ellers er det svært at motivere dem, man vejleder. Der er brug for at voksenvejledere får uddannelsen, og jeg mener også, man burde genoplive de gamle vejledningsfaglige udvalg, så der er et lokalt forum, hvor vejlederne kan udveksle erfaringer, lyder det fra Hanne Pontoppidan, som alternativt foreslår, at voksenuddannelsescentrene (VEU) får den opgave for samtlige vejledere.

Reform skal sikre ensartethed

Men man bør sætte barren endnu højere, for vejledningsindsatsen er afgørende nødvendig for, at det politiske projekt om at løfte flere ufaglærte til faglærte, vil lykkes.

- Det er nødvendigt med en egentlig voksenvejledningsreform for at etablere en sammenhængende voksenvejledning, hvor borgere får samme muligheder for åbne og reelt tilgængelige vejledningstilbud, uanset hvor de bor, og uanset om de er under uddannelse, er ledige eller i job.

Spørgeskemaundersøgelsen om voksenvejledning er endnu ikke offentliggjort. Det bliver den i forbindelse med den endelige undersøgelse, som EVA offentliggør senere på året. Du kan læse mere om projektet her