Syv medlemmer af Uddannelsesforbundet har nu landsrettens ord for, at de har ret til samme rettigheder hos deres nye arbejdsgiver, Lærdansk under Dansk Flygtningehjælp, som de havde i deres tidligere ansættelser før udliciteringen af sprogundervisningen. Uddannelsesforbundet argumenterede i retten for, at der var tale om en reel virksomhedsoverdragelse, og med dommen er medlemmerne derfor blandt andet sikret nye ansættelsesbreve med længere opsigelsesvarsler og et enkelt medlem kan se frem til en efterbetaling.

Uddannelsesforbundet førte sagen på vegne af to medlemmer og tabte først sagen i byretten, men har nu vundet sagen i Vestre Landsret. Den afslutning glæder formand Hanne Pontoppidan.

- I disse udliciteringstider er det afgørende at få slået fast, at de syv medarbejdere får overført deres rettigheder, når deres arbejdsplads skifter ejer, og at de for eksempel ikke skal begynde forfra med at optjene ansættelsesanciennitet, siger hun og fortsætter:

- For den enkelte er det rigtig mange penge, der står på spil, og det er jo ikke deres valg, at ejerkredsen udskiftes.

Lærdansk trak sit tilbud

Sagen startede i foråret 2011, da Ringkøbing-Skjern kommune sendte den undervisning i dansk som andetsprog i udbud, som hidtil havde været varetaget på Sprogcenter Syd under Uddannelses Center Ringkøbing-Skjern (URS). Da Lærdansk vandt udbuddet, blev lærerne stillet i udsigt at blive ansat hos den nye udbyder på samme vilkår som hidtil. Den fremgangsmåde er normal praksis for Lærdansk i den slags situationer.

Imidlertid forsøgte URS at få en aftale med kommunen i stand om at fortsætte som udbyder af danskundervisningen, hvilket fik de afskedigede lærere til at trække ansøgningerne til Lærdansk tilbage i håb om at blive på deres gamle arbejdsplads. Aftalen med kommunen faldt dog til jorden med det resultat, at lærerne igen ønskede ansættelse hos Lærdansk. Det ville Lærdansk gerne, men ikke længere på de først tilbudte vilkår.

Takket være dommen er det nu slået fast, at virksomhedsoverdragelsesloven i dette tilfælde har givet medlemmerne krav på at få regnet deres ansættelse ved Sprogcenter Syd med ved beregning af opsigelsesvarslerne. Og et enkelt medlem har desuden fået rettens ord for at have optjent lønanciennitet og pension under sin barsel. Lærdansk blev af Landsretten også pålagt at betale 100.000 kroner til Uddannelsesforbundet for sagsomkostningerne.

Vigtig påmindelse til kommunerne

Udover at det er glædeligt for de berørte medlemmer i Vestjylland, understreger den konkrete sag også en pointe, der er vigtig for i fremtidige udliciteringer af danskundervisning, mener Hanne Pontoppidan. Afgørelsen kan bruges som en vigtig påmindelse til de kommuner, der i fremtiden vil sende danskundervisningen udbud, hvilket Uddannelsesforbundets medlemmer på sprogcentre oplever i stigende grad.

- Det er vigtigt, at kommunerne gør det krystalklart for dem, som byder ind på opgaven, at de er forpligtet til at give lærerne de samme løn- og ansættelsesvilkår, når der er tale om virksomhedsoverdragelse. Og der er det jo klart det letteste, hvis de skriver det i udbudsmaterialet, så der ikke hersker nogen tvivl, siger hun.