Udlicitering af uddannelse sker allerede i stort omfang i dagens Danmark. Diskussionen af udlicitering af velfærd som hjemmepleje og rengøring kender de fleste, men modsat hvad mange tror, sender et stigende antal kommuner også uddannelse i udbud.

- Undervisningen af voksne indvandrere er i årevis blevet skåret helt ind til benet, fordi udbyderne hele tiden er nødt til at underbyde hinanden i pris, hvis de fortsat vil være udbydere, siger Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet, som blandt andet organiserer sprogskolelærerne.

- Det har betydet, at kursisterne modtager langt færre timer, og at der er op mod dobbelt så mange på holdene. Det fortæller mig helt klart, at når prisen går ned, så falder kvaliteten af undervisningen også, fortsætter hun.

Lad os behandle alle uddannelser ens

Sprogskolerne er den eneste form for uddannelse, som udliciteres for at spare penge. Derfor foreslår Hanne Pontoppidan, at alle uddannelser i Danmark bliver behandlet ens, så indvandrerundervisningen også bliver taxameter-styret, og alle sprogskoler dermed får den samme pose penge per elev og ikke skal konkurrere med hinanden på prisen.

- Der er en lang og fin tradition for private udbydere af danskundervisning, men hvorfor behandler vi ikke alle typer af uddannelser ens? Et taxameter ville først og fremmest sikre, at kvaliteten af undervisningen ikke daler, men også at indvandrere får de samme muligheder for at lære dansk, uanset hvor de bor, siger Hanne Pontoppidan.

LÆS RAPPORT

Danmarks Evalueringsinstitut - EVA – anbefaler i en ny rapport om danskundervisning at ændre finansieringen.
Se hele rapporten: Danskuddannelser for voksne udlændinge