Hver måned opgøres udviklingen i praktikpladssituationen. Månedsstatistikken indeholder blandt andet tal for indgåede uddannelsesaftaler, skolepraktik og praktikpladssøgende elever.

Tallene for april 2015 er nu offentliggjort og sammenlignet med april måned sidste år er færre elever i gang med et hovedforløb, færre elever har en uddannelsesaftale, flere elever er uden virksomhedspraktik, og flere elever er i skolepraktik.

Tallene leveres af Styrelsen for It og Læring.