Med dannelsen af den nye, smalle Venstre-regering har Uddannelsesforbundets arbejdsområder fået nye ministre. Den detaljerede arbejdsdeling mellem ministerierne kendes ikke endnu, men forbundet får formentlig mest at gøre med følgende ministre:

Ellen Trane Nørby er minister for børn, undervisning og ligestilling. Hun er 35 år, uddannet cand.mag. i kunsthistorie med sidefag i samfundsfag og har siddet i Folketinget siden 2005.

Inger Støjberg er ny udlændinge-, integrations- og boligminister. Hun er 42 år og har en Master of Business Administration. Hun var beskæftigelsesminister 2009-2011 og tillige ligestillingsminister 2009-2010.

Den største overraskelse på ministerholdet er beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen. Han er som den eneste hentet uden for Folketinget og har siden 1996 været administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Før da var han i 14 år administrerende direktør i DJØF. Han er cand.jur. og 66 år.

Endelig er der regeringens - og Folketingets - nestor: Bertel Geismar Haarder. Som kultur- og kirkeminister får han formentlig ansvaret for folkeoplysningen og daghøjskolerne. Han er 70 år og blev første gang valgt i Folketinget det år, hvor Inger Støjberg blev født. Bertel Haarder har i flere omgange været minister på Uddannelsesforbundets arbejdsområder - især undervisningsminister. Han er kandidat i statskundskab og har tidligere været højskole- og seminarielærer.

Claus Hjort Frederiksen bliver som ny finansminister også arbejdsgivermodpart ved overenskomstforhandlinger for erhvervsskole-, produktionsskole- og VUC-lærere. Det var han også fra 2009-2011. Han er 67 år og cand.jur.

Endelig er Esben Lunde Larsen ny uddannelses- og forskningsminister, og dermed får han formentlig ansvar for læreres efteruddannelse og måske også for søfartsuddannelser og erhvervsakademier. Han er 36 år og uddannet cand.theol. og ph.d. Han har tidligere arbejdet som efterskolelærer.

Uddannelsesforbundets formand byder de nye ministre velkommen:

- Vi glæder os til samarbejdet med alle nye ministre, der kommer til at arbejde med spørgsmål, der relaterer sig til unges og voksnes uddannelse, til beskæftigelse, til integration og til folkeoplysningen. Med denne regering vil der hele tiden være behov for, at ministrene sørger for at afsøge et bredt samarbejde, og vi vil givet se skiftende flertal fra sag til sag. For Uddannelsesforbundet vil det være vigtigt også i denne folketingsperiode at påvirke beslutningerne, så de ender i love, der virker efterfølgende, og som tilgodeser det hele menneskes behov, siger Hanne Pontoppidan og fortsætter:

- Samtidig er der kommer rigtig mange nye folketingsmedlemmer, som skal til at orientere sig i nye fagområder, nye netværk med videre, så jeg ser frem til et travlt efterår, hvor Uddannelsesforbundet får mulighed for at præsentere de nye ministre og de nye folketingsmedlemmer for, hvordan vi sikrer den bedst uddannede befolkning, og hvordan vi får alle med.