Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev lærerorganisationerne og arbejdsgiverne – både på det statslige og det kommunale område – enige om tre overordnede mål for arbejdstilrettelæggelsen: Størst mulig kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og en styrke social kapital.

I aftalen fra OK15 blev det fastslået, at tillidsrepræsentanter og ledelser skal være i dialog om tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Uddannelsesforbundet har udarbejdet et digitalt værktøj, der kan bruges til inspiration i dette arbejde.
Værktøjet tager udgangspunkt i mulige emner, som er relevante i dialogen. Emnerne er blandt andet tidsregistrering og opgaveoversigt.

Man kan se emnerne som eksempler på redskaber, man kan bruge for at nå målene. Værktøjet indeholder både fokuspunkter og argumenter inden for hvert emne, som kan bruges som inspiration.

Målet er løbende at udbygge det digitale værktøj med eksempler, som bygger på lokale erfaringer.