Onsdag d. 9. september 2015 afholdes der AVU-konference med bud på, hvordan arbejdet på AVU-området kan udvikles til gavn for kursisters læring, for samarbejdet mellem lærere og ledere og for AVU som organisation i VUC.

På konferencen præsenteres

 • avu-kursisters tanker om hvad der især har betydning for deres læring og udvikling
 • forskellige metoder til og måder at arbejde med kursisters læring og udvikling på
 • forskellige måder at udvikle professionelle læringsfællesskaber mellem lærere og ledere på
 • et forskningsoplæg om toneangivende ledelsesdiskurser på
 • VUC erfaringer fra et kompetenceudviklingsprojekt på avu


Tid og sted

TIDSPUNKT: Onsdag d. 9. september 2015 fra kl. 10.00 til 16.00
STED: Konferencesalen, University College Lillebælt, Asylgade 7-9, 5000 Odense C
PRIS: Deltagelse er gratis

På konferencen præsenteres konkrete eksempler på, hvordan lærere og ledere kan arbejde, og der vil være eksempler inden for forskellige temaer:

Temaerne er

 • Flipped learning
 • Fjernundervisning
 • Coaching
 • Screening
 • Synlig vejledning
 • Synlig læring
 • Læringsledelse
 • Professionelle læringsfællesskaber

BAG OM KONFERENCEN

Konferencens baggrund er et kompetenceudviklingsprojekt med titlen: Kompetenceudvikling på AVU/VUC - nye målgrupper og udvikling af læringsfællesskaber for lærere og ledere på almen voksenuddannelsen.