Merete Riisager (LA), undervisningsordfører:
- Det er jeg også vældig bekymret for. Der ligger med reformen en voldsom overregulering af erhvervsskoleområdet, som næsten er umulig at implementere. Der er så mange krav om fx bevægelse og opdeling efter alder og fagligt niveau. Der er simpelthen for mange centralistiske krav, som tager fokus fra det væsentlige: den gode undervisning. Og så er det også vigtigt, at virksomhederne kommer noget tættere på undervisningen, så der bliver en sammenhæng mellem aftager-arbejdsmarkedet og skolerne. For der er for meget undervisning, som ikke er virksomhedsrettet.

Christine Antorini (S), undervisningsminister:
- EUD-reformens indhold bygger på en række anbefalinger arbejdsmarkedets parter, ligesom vi har haft en tæt dialog med både de faglige foreninger og erhvervsskolernes organisationer. Det er simpelthen ikke rigtigt, at den er født på finansministeriets skrivebord. Det er godt, at vi både har fået forstærket uddannelsesgarantien, fået et nyt introducerende grundforløb for de helt unge, højniveauspor som for eksempel EUX og et kompetenceløft af lærerne. Og ser vi på den første uddannelsesparathedsvurdering fra 8. klasse eleverne, ser det lovende ud allerede inden eud-reformens start. 20 procent af eleverne vil søge ind på EUD og yderligere 22 procent af eleverne overvejer enten EUD eller gymnasiet.

Alex Ahrendtsen (DF), undervisningsordfører:
- Det er jeg meget enig i. Vi sagde til regeringen i sin tid, at man skulle lade være med at blande reform og overenskomstforhandlinger sammen. Og hvis det her skal have opbakning fra lærerne, så skal de jo være med. Og det var de så ikke. Og det var en kæmpestor fejl. Men vi kan ikke gå ind og lave det om, for det ville være indblanding i en overenskomst, og der er vores holdning, at det skal arbejdsmarkedets parter klare selv. Regeringen var det tredje hjul på giggen, og det var ikke kønt. Men vi skal ikke blande os, for det er arbejdsmarkedets parter, der skal tale sig til rette. Det var derfor, det var så ulykkeligt.

Peter Juel Jensen (V), undervisningsordfører:
- Hvis det er EUD-reformen, der tænkes på, er den ikke født på finansministeriets bord. Jeg forhandlede reformen for Venstre, og det foregik i Undervisningsministeriet. Og reformen er fantastisk. Hvis vi skal have gjort noget ved praktikpladsmangelen, så skal vi sikre os, at det er nogle attraktive lærlinge, som virksomhederne for fra skolerne. Og der kunne vi jo se, at der var en meget lav gennemførselsprocent på erhvervsskolerne, og at virksomhederne påpegede, at kvaliteten ikke var i orden. Man får ikke virksomhederne til at tage flere elever ved ikke at sikre os, at det er en god uddannelse, vi tilbyder vores elever. Så erhvervsskolereformen er fantastisk, og jeg kan slet ikke genkende det billede.

Rosa Lund (Ø), undervisningsordfører:
- Det mener jeg, man bør gøre fremadrettet ved at inddrage lærernes faglige organisation og lærerne selv, når man laver reformer af den slags. Man bør kigge på, om der er overflødige ledelseslag på skolerne, for det er fint nok med tanken om at give medbestemmelse til skolerne, men vi skal også sikre medbestemmelse til de, som rent faktisk arbejder med at undervise. Man bør også overveje, om skolernes bestyrelser er sat rigtigt sammen og for eksempel overveje, om der skal flere ansatte ind.