Christine Antorini (S), undervisningsminister:
- De faglige udvalg har leveret et kæmpe arbejde for at gøre den nye reform klar til efter sommerferien. Der har hele vejen igennem været en tæt dialog mellem ministeriet, erhvervsskolerne og de faglige udvalg for at nå godt i mål til starten. Der vil helt sikkert være ting, vi skal følge endnu tættere, give mere sparring på, dele viden på tværs mellem skolerne, uddannelserne mv., når reformen starter. Vi er dybt optaget af, at vi udvikler reformen sammen også efter sommerferien. Og det vil gælde uanset hvem, der vinder regeringsmagten, da der er en meget bred aftale om og opbakning til både praktikpladser og den nye EUD-reform.

Peter Juel Jensen (V), undervisningsordfører:
- Reformer så store som den her skal altid finjusteres. Vi følger det stadig tæt, og med sådan en stor reform vil der altid være nogle hjørner, som så godt ud på et skrivebord, men som måske kan være svære at få gennemført i praksis. Dem må vi tilpasse løbende undervejs, og det er vi politikere indstillede på.

Rosa Lund (Ø), undervisningsordfører:
- Jeg mener i høj grad, det handler om medarbejderdemokrati, og at lærerne skal have mere at sige på skolerne. Jeg tror på, vi kan indrette et system, hvor der er kortere mellem ledelse og de ansatte.

Daniel Rugholm (K), undervisningsordfører:
- Først og fremmest ligger en stor del af opgaven lokalt, og man skal i ledelsen og bestyrelsen på de enkelte institutioner taget ansvar og sikre lærerne inddragelse og indflydelse på implementeringen og sørge for at få de gode ideer spredt. Det ved jeg kan lade sig gøre, og jeg har set det mange steder i forbindelse med folkeskolereformen, hvor man har inddraget lærerne lærerene og arbejdet på tværs af skoler. Der har man kunnet samle faglærere på tværs af institutioner, så de kan snakke om nogle af de ting, der er træls, men også kan sparre og dele gode ideer og erfaringer. Skal der tages nationale initiativer om EUD-reformen, så kan det også godt lade sig gøre, men jeg tror bare mere på, at tingene skal komme nede fra og op. Især når man taler om medindflydelse.

Merete Riisager (LA), undervisningsordfører:
- Vi bør sætte og ned med erhvervsskolerne og lave et afbureaukratiseringskatalog og simpelthen fjerne alt den regulering, som ikke er nødvendig. Når man laver en så tyk en reform, som den der er gennemført, så skal man også rydde op efter sig, så ikke undervisningskvaliteten går ned. Og det er det, som sker lige nu. Vi bør sætte os ned med de enkelte skoler og lave en solid afbureaukratisering, så skolerne får mere frihed til at tilrettelægge undervisningen og inddrage virksomhederne.