Handelsskolernes Lærerforening; Danmarks Lærerforening; Danske SOSU-skoler, Danske Erhvervsskoler og Uddannelsesforbundet har i fællesskab søgt Kompetencesekretariatet om økonomisk støtte til et kompetenceudviklingsprojekt for lærere og ledere på eud-området. Og Kompetencesekretariatet har netop bevilliget penge til projektet, der løber fra efteråret 2015 til marts 2018.

 Projektets formål er at sikre, at skolernes strategiske kompetenceudvikling bliver forankret i praksis, så den skaber varige kulturforandringer i undervisningen og i relationer mellem lærere og ledere.

 Projektet skal bidrage til, at lærernes og ledernes kompetenceudvikling bliver forankret på både det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau på de enkelte skoler, og at kompetenceudviklingen bliver planlagt og gennemført, så det hænger sammen med den øvrige udviklingsstrategi og kvalitetsarbejde i forhold til skolens kerneydelse.

 Målet er, at projektet skal munde ud i et værktøj/manual, der kan vejlede og inspirere hele erhvervsuddannelses-sektoren i deres arbejde med strategisk kompetenceudvikling. Både organisatorisk, men også den konkrete praksis med at få det implementeret i hverdagen.

Og det drejer sig både om at skabe kulturforandringer i den daglige praksis og i samarbejdet mellem lærere og ledere.