En stor uddannelsesmæssig succes for unge sårbare piger med anden etnisk baggrund end dansk forsvinder efter sommerferien på grund af den nye EUD-reform. De såkaldte ALFA-hold for tandklinikassistenter på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, SKT, i Aarhus, vil fremover ikke mere kunne udbydes på de vilkår, der ellers har vist sig at virke og har hjulpet de uddannelsesfremmede piger til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

- Undervisningsministeriet har sovet i timen, for hvad skal man gøre lige præcis med de piger efter sommerferien med den nye EUD-reform? Mange af dem har ingen muligheder. Jeg ved godt, at man vil sige, at de kan nå at kvalificere sig i sommerferien, men lige denne gruppe magter det ikke, siger faglærer på SKT, Susan Burlund, faglærer og kontaktlærer for ALFA-holdet til Uddannelsesbladet.

 I fire år har ALFA-grundforløb til tandklinikassistentuddannelsen eksisteret og giver de samme kompetencer som andre grundforløb på erhvervsuddannelserne, men over en dobbelt så lang periode nemlig 40 uger i stedet for 20. Mange af de unge piger viste sig at have kæmpemæssige huller i deres viden om sproget og det danske samfund, som også skulle på plads, før de fortsætter på grundforløbet.

- Igennem de fire år, hvor vi har kørt vores ALFA-hold, kan se, at vi har halveret frafaldet, og at mange af pigerne nu er i gang med svendebrevet. Så langt ville de aldrig være nået, hvis vi ikke havde givet dem denne chance, siger faglærer Annette Smed Svanholm fra SKT.


Andre uddannelsestilbud

I Aarhus Kommune er man opmærksom på problemet, forklarer Thomas Medom (SF), der er social- og beskæftigelsesrådmand. Ifølge ham gælder problemet ikke kun SKT, men alle EUD-forløb.

- Generelt er kravene til at tage en erhvervsuddannelse blevet skærpet med reformen, hvilket har været et ønske om at hæve kvaliteten af uddannelserne betragteligt. Men det betyder også, at der er flere unge, der ikke vil kunne honorere de skærpede krav. Det er naturligvis en særlig udfordring, som kræver et særligt fokus. Det er vigtigt, at vi ikke taber denne gruppe unge, som i forvejen har det svært, på gulvet, siger Thomas Medom.

 Rådmanden peger på, at der er andre tilbud til unge, der har brug for længere tid på forberedende forløb, og nævner eksempelvis produktionsskoler og den nye toårige Kombinerede Ungdomsuddannelse, KUU, der dog begge har begrænset optag.