1. september 2013 blev der oprettet 50 praktikcentre på erhvervsskoler forskellige steder i landet. Centrene skal være med til at sikre, at erhvervsskoleelever uden praktikplads kan gennemføre deres uddannelse. Og praktikpladscentrene har haft en positiv indvirkning på skolepraktikken. Det viser en foreløbig evaluering som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) netop har offentliggjort. EVA vurderer, at kvaliteten af skolepraktikken er blevet forbedret gennem centrene, og at arbejdet med det praktikpladsopsøgende arbejde er blevet mere systematisk mange steder.

Der er ingen entydige konklusioner EVAs evaluering, men Hanne Pontoppidan glæder sig over, at flere ting ser ud til at gå i den rigtige retning.  

- Det er en succes, at der er kommet øget fokus på kvaliteten af elevernes læring og på, at arbejdsopgaverne i skolepraktikken minder om praksis. Men der er stadig stort behov for at have fokus på den rigtige bemanding af centrene og på, at instruktører har de nødvendige kompetencer. Det er ikke det samme at stå med en lærling på en arbejdsplads, og at stå med en stor gruppe lærlinge i et praktikcenter. Og så skal der fokus på, hvordan centrene deler deres viden og erfaring, så de gode takter kan fortsætte, siger Uddannelsesforbundets formand.

EVAs evaluering peger også på, at centrene griber opgaverne meget forskelligt an, og at der derfor fortsat er behov for at følge med i, hvordan praktikcentrene organiserer arbejdet med deres forskellige opgaver. Evalueringen af praktikcentrene vil blive opdateret løbende frem mod 2017, hvor der skal tages stilling til, hvilke erhvervsskoler, der fortsat skal være godkendt som praktikcentre.