Det handler ikke kun om penge. Mens de fælles krav fra lønmodtagerne til arbejdsgiverne i både stat og kommune går på at sikre en reallønsfremgang over de næste tre år, har lærerorganisationerne også fokus rettet mod arbejdstiden. De nuværende arbejdstidsregler har givet et markant dårligere arbejdsmiljø på mange skoler, og organisationerne ønsker derfor at forhandle bedre rammer på plads for medlemmerne.

- Vi mener det selvfølgeligt dybt alvorligt, når vi stiller krav om at få aftalt nogle rammer, der sikrer lærerne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige opgaver i forbindelse med undervisningen. Uddannelsesforbundets medlemmer er dybt frustrerede over deres arbejdsforhold. Det kan blandt andet ses i vores medlemsundersøgelse. Det går mildt sagt rigtigt dårligt ude på skolerne, og de gennemgående træk i medlemmernes tilbagemeldinger er, at hverdagen er præget af overlæs, mistillid, manglende inddragelse og manglende fleksibilitet. Det siger sig selv, at det går ud over både arbejdsmiljøet for vores medlemmer og den kvalitet vores elever og kursister møder. Derfor ER arbejdsgiverne nødt til at forholde sig til de arbejdsforhold, L409 har afstedkommet, lyder det fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

- Vi må i forbindelse med overenskomstforhandlingerne insistere på, at de centrale arbejdsgivere tager ansvaret for, hvad der foregår rundt i landet, og at vi sammen får sikret aftalte rammer, der gør, at vi atter kan gøre det attraktivt at være lærer og vejleder - at man kan være sikret arbejdsforhold, der gør, at man kan løfte sine arbejdsopgaver med kvalitet, siger hun.