Carsten Koch-udvalget har i dag offentliggjort sine anbefalinger til et nyt integrationsprogram. Rapporten indeholder ti konkrete forslag til en forbedret integrationsindsats for flygtninge og deres familier.  Blandt andet skal den virksomhedsrettede indsats styrkes, og danskuddannelse skal i højere grad ske på arbejdspladsen. I Uddannelsesforbundet får rapporten en positiv modtagelse.

- Vi er meget enige i, at det er godt at få flygtningene ud på arbejdsmarkedet. De skal ud og bruge sproget uden for sprogcenteret. Men det er vigtigt, at det er arbejdspladser, hvor der tales dansk, og ikke virksomheder, som i forvejen bruger overvejende udenlandsk arbejdskraft. Der ligger en opgave med at få danske virksomheder til at åbne sig i forhold til flygtninge og indvandrere, hvis integrationen skal lykkes, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Hun er positiv stemt overfor forslaget om at flytte mere danskuddannelse ud på virksomhederne, hvis de rigtige forudsætninger er til stede:

- Man skal have respekt for, hvad det kræver at lære dansk. Derfor skal der være egnede undervisningsfaciliteter på arbejdspladsen og et tilstrækkeligt antal kursister. Kan man sikre det, giver det glimrende mening. Der findes allerede steder, hvor det fungerer rigtigt godt.

Koch-udvalget anbefaler også, at flygtningene tilbydes en tidlig og grundig kompetenceafklaring, så de kan bruge deres medbragte kvalifikationer på det danske arbejdsmarked. Og det er tiltrængt, mener Hanne Pontoppidan:

- Vi er alt for dårlige til at bruge det, de kan i forvejen og give merit, så de hurtigt får de relevante kvalifikationer til at udfylde en plads på arbejdsmarkedet. Derfor kan jeg kun bifalde, at man sætter ind her.