Det har været langstrakte og vanskelige forhandlinger med arbejdsgiverne i FOAS om en ny overenskomst for de ansatte på daghøjskoler og i private projekter. For første gang i overenskomstens historie måtte der nedsættes et overenskomstudvalg, og under ledelse af landsretsdommer Tine Vuust lykkedes det i lørdags omsider parterne at komme frem til et resultat.

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er tilfreds med, at man endelig er nået i mål med en aftale:

- Det har været langstrakte og svære forhandlinger, og vi har måttet acceptere, at forberedelsesressourcen er sat ned fra 44 til 42 min pr undervisningstime, og det maksimale undervisningstimetal er fjernet. Det er vi selvfølgelig ikke glade for. Omvendt er der grund til at glæde sig over, at vi med FOAS har nogle arbejdsgivere, der rent faktisk anerkender lærernes behov for en sikring af en forberedelsesressource, ligesom de fortsat anerkender et behov for lokalt at kunne indgå aftaler. Forhold, som vi kunne ønske os, de offentlige arbejdsgivere havde øje for. Desuden vil jeg fremhæve, at det er lykkedes at skaffe lønforbedringer hjem for de mange lærere, der underviser på skæve tidspunkter – om aftenen eller i weekenden; noget især FVU underviserne vil komme til at opleve som et stort fremskridt.

Hvis overenskomsten var blevet fornyet i 2013, ville den udløbe d. 31. marts 2015, så for ikke at skulle i gang med nye forhandlinger stort set med det samme, har parterne besluttet, at overenskomsten løber til 2018.