Hvad er det egentlig, der er indgået forlig om på det kommunale område? Hvorfor blev lov 409 ikke sløjfet? Og hvordan er banen kridtet op på det statslige?

Det var nogle af de spørgsmål, som var omdrejningspunktet på det medlemsmøde, som Uddannelsesforbundet holdt i København tirsdag aften.

130 medlemmer var mødt op for at diskutere det forlig, som er indgået på det kommunale område og for at få en føling med, hvor forhandlingerne på det statslige område ender.

Overenskomstforhandling nummer et

Selv om meget stadig er uklart, især på det statslige område, slog Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, én ting fast. OK15 har udgjort en ganske særlig udfordring for forhandlerne:

- Dette er ikke en normal overenskomstforhandling. Det er overenskomstforhandling nummer ét efter lov 409. Vi forhandler ganske enkelt på en anden baggrund, end vi plejer, for lov 409 gælder – og selv om vi har fralagt os ansvaret for den, gælder på en måde, hvor den har fået overenskomstmæssig status. Sådan er præmissen.

På det statslige område er det kun det store, generelle forlig, so er indgået, mens de særlige forhandlinger for lærernes områder – herunder arbejdstiden – ikke er afsluttet. Formanden fortalte om status på forhandlingerne og tegnede en ramme for, hvad medlemmerne kan forvente. 

Komma, punktum, ikke slut

Medlemmerne havde taget spørge og debat-lysten med sig til mødet. ”Hvad sker der, hvis vi siger nej?”, ”Hvad kan vi forvente på det statslige område?”, og ”hvordan sikrer vi, at vi får bedre opgaveoversigter” var nogle af spørgsmålene. Mange var frustrerede over det øgede arbejdspres, de oplever, at lov 409 har medført. Men især tre bekymringer gik igen blandt medlemmerne: hvordan kan der blive skabt større klarhed over, hvilke forventninger lederne har til lærerne, hvordan sikrer man tillidsrepræsentanternes muligheder for at lave lokale aftaler – herunder også om arbejdstid – og hvordan kan man reducere skævbelastningen?

Formanden takkede for de input, som kan være med til at præge det videre fokus i forhandlingerne. Men, understregede formanden, forhandlingerne ikke er et punktum, men det komma, som angiver, hvor man starter, når man skal have virkeligheden til at fungere ude på skolerne.  

-Der venter os alle en stop opgave, konstaterede Hanne Pontoppidan.

Uddannelsesforbundet har arrangeret i alt otte medlemsmøder hele landet rundt. I aften er der møde kl. 17 til 20 i Aalborg. Derefter følger Vejle, Aarhus, Odense, Ringsted, Herning og Esbjerg .