To ud af tre integrationskontrakter mellem kommuner og udlænding lever ikke op til integrationsloven, da de hverken indeholder mål for beskæftigelse eller uddannelse.  Det er konklusionen i en stikprøve, som Rigsrevisionen har udført.

Samtidig har hverken Socialministeriet eller Beskæftigelsesministeriet sørget for, at der var en systematisk opfølgning på, hvordan kommunerne har brugt integrationslovens redskaber. Det betyder, at man fx ikke har været muligt at følge op på, om flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsørgende. Desuden har Socialministeriet, siden integrationsloven blev indført i 1999, ikke fulgt systematisk op på, om man har opnået de overordnede formål med integrationsloven.

Det var dog ikke den eneste kritik.

Problemer med tilsyn af danskuddannelser

Beretningen fra Rigsrevisionen kritiserer også, at der fortsat er problemer med kommunernes tilsyn med kvaliteten af danskuddannelserne, selv om Undervisningsministeriet har været klar over dette siden 2007.

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er helt enig i den kritik, som Rigsrevisionen rejser.

- Kommunernes tilsyn med kvaliteten er stærkt kritisabel. De råder ikke over den ekspertise, der skal til, for at gennemføre et kvalificeret pædagogisk tilsyn, og så længe de ikke gør noget ved det, har de heller ingen mulighed for reelt at leve op til det tilsynsansvar, de har, siger hun.

Derfor bør lovgiverne også fjerne tilsynet fra kommunerne og lægge det over i staten, så længe kommunerne ikke kan eller vil løse opgaven kvalificeret:

- Det er et must, at undervisningsministeriet nu træder i karakter over for kommunerne og ikke blot vejleder dem om, at de skal løse opgaven, mener Hanne Pontoppidan.

Ifølge integrationsloven skal alle flygtninge over 18 år deltage i et integrationsprogram, der skal give dem nødvendige forudsætninger for at blive deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere i Danmark.

Det er kommunerne, som har det primære ansvar for at iværksætte et individuelt integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.