Der er nu indgået et treårigt forlig om overenskomsterne på det statslige område. Den melding kom sent fredag eftermiddag.

For Uddannelsesforbundets områder gælder overenskomsten medlemmerne på erhvervsskoler, AMU, VUC og produktionsskoler.

De generelle lønstigninger udgør i alt 3,57 procent i alt over tre år. Når man lægger det, som man skønner, at reguleringsordningen vil give, bliver de samlede lønstigninger på omkring 4,5 procent.

Dermed vurderes reallønnen at udvikle sig positivt.

Der bliver også tale om en ændring af barselsreglerne – herunder en uges ekstra øremærket barsel til mænd.

De enkelte områder mangler stadig

Dette er det generelle forlig for alle statens cirka 184.000 ansatte. Det vil sige, at der skal forhandles videre om de særlige forhold for de enkelte områder – eksempelvis skal der fortsat forhandles om de særlige forhold for lærere. De forhandlinger kommer til at udspille sig over de næste fire uger.

På det kommunale område forhandler man stadig, der forventer man først at blive færdige med de generelle rammer sidst i næste uge.

Ifølge Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan går resultatet ikke over i historien som et stort forlig.

- Det er godt, at det er lykkedes at indgå et forlig på de generelle rammer, selv om jeg må sige, at jeg havde forventet noget mere. Men nu skal vi i gang med de specifikke forhandlinger for lærerområdet, og først når de er overstået, kan vi vurdere det endelige resultat.