I morges indgik Forhandlingsfællesskabet et treårigt forlig med KL om en ny overenskomst for alle kommunalt ansatte. Forhandlingsfællesskabet omfatter cirka 30 organisationer med kommunale overenskomster - herunder Uddannelsesforbundet.

Aftalen giver generelle lønstigninger på i alt 5,42 procent fordelt over de tre år med 1,6 procent i 2015, 1,5 procent i 2016 og 2,32 procent i 2017. Det skønnes samlet det at ligge lidt over den ventede inflation. Oveni kommer særlige puljer til de enkelte organisationers områder.

- Resultatet kan vi godt være bekendt, uden at det er prangende. Vi har aftalt en fornuftig lønudvikling, hvor de generelle lønstigninger sikrer reallønnen og endda forbedrer den en smule. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at samfundsøkonomien fortsat er presset, og at vi ved de seneste overenskomstrunder ikke har kunnet sikre reallønnen, siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Forhandlingsfællesskabet.

Reguleringsordningen bevares, og herom siger Forhandlingsfællesskabets formand:

- På finansministerens diktat har vi også måttet acceptere et såkaldt privatlønsværn, som presser den kommunale lønudvikling i forhold til lønudviklingen i den private sektor. Det er bestemt ikke en blomst, der er groet i vores have, og det er heller ikke vores opfattelse, at den kommunal lønudvikling er i ubalance med det private område.

Andre elementer i forliget:

  • en supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært
  • styrket indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø
  • forældreorlov udvides med en uge øremærket til faderen

Desuden er parterne enige om, at det er vigtigt med en fælles anerkendelse og opbakning til den danske model. Derfor skal visioner for fremtidens MED-system og lokale partssystem drøftes i overenskomstperioden.

- Alt i alt er der indgået en god og fornuftig aftale men en række perspektivrige nyskabelser, konkluderer Anders Bondo Christensen.

Aftalen gælder for de af Uddannelsesforbundets medlemmer, der er kommunalt ansatte, det vil især sige lærere, vejledere med flere i ungdomsskolen, på de kommunale sprogcentre, i Ungdommens Uddannelsesvejledning og på jobcentrene.