Støtteerklæring vedtaget af Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse fredag den 13. februar 2015:

Ryanair nægter at indgå i forhandlinger med FPU om overenskomster for piloter og kabinepersonale. Overenskomster sikrer, at de fleste i Danmark arbejder under ordnede og rimelige forhold. Hos Ryanair er der mange eksempler på, at der drives rovdrift på de ansattes arbejdskraft. Medarbejderne nægtes helt almindelige rettigheder som løn under sygdom og rimelige afskedigelsesvarsler. Der er tale om social dumping.

FPU's kamp mod Ryanair har betydning for de ansattes forhold på hele det danske arbejdsmarked.

Også på Uddannelsesforbundets områder er der desværre enkelte arbejdsgivere, som nægter at indgå overenskomst - for eksempel UCplus, som bedriver uddannelse i dansk som andetsprog. UCplus er et privat firma, ejet af Deutsche Bahn.

Uddannelsesforbundet støtter FPU's kamp for at indgå overenskomst med Ryanair. Det er en fælles kamp. Overenskomster og dermed ordnede arbejdsforhold har skabt og skaber værdi for alle parter. Hvis Ryanair og andre virksomheder vil drive virksomhed i Danmark, skal spillereglerne her i landet overholdes.

Det er de ansatte, der betaler prisen ved at arbejde under forhold, som ikke er okay på det danske arbejdsmarked.