En meget stor andel - 87 procent - har stemt ja til den nye overenskomst for ledere og lærere på sprogskolerne på FOAS’s område. Den gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2015.

Uddannelsesforbundet og LC forhandlede i november en fornyelse af overenskomsten fra 2015 på plads for sproglærere på FOAS’s område. Aftalen har været til urafstemning blandt de berørte medlemmer, og et stort flertal har stemt ja til fornyelsen.

Der blev afgivet 301 stemmer, og de blev fordelt således:

262 ja – svarende til 87,0 procent 

33 nej – svarende til 11,0 procent 
6 blanke – svarende til 2,0 procent. 

I alt var der 301 afgivne stemmer ud af 488 stemmeberettigede, hvilket giver en samlet stemmeprocent på 61,7 procent.

Læs FOAS sprogcenteroverenskomst