Den 11. og 12. september vil debattører og meningsdannere indenfor uddannelsesområdet valfarte til Nr. Nissum – her i blandt Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.  Gæsterne valfarter til Vestjylland for deltage i Uddannelsesdebatten, der er et gratis uddannelsesfolkemøde for alle.
 Fredag debatteres blandt andet "Danske ungdomsuddannelser i fremtiden", hvor Hanne Pontoppidan er blandt debattørerne.

Alle er velkomne

Folkemødet Uddannelsesdebatten henvender sig til alle med interesse for grundskolen og ungdomsuddannelserne, dvs. både ledere, lærere, forældre og elever i folkeskolen, friskolen og efterskolen, samt på ungdomsuddannelserne, og der vil være deltagelse af skoleledere, nationale og kommunale politikere, erhvervsledere, forskere, undervisere på læreruddannelsen og forskellige interesseorganisationer.

 Uddannelsesdebatten blev holdt første gang sidste år i anledning af 200 året for den danske skole.

Læs mere om Uddannelsesdebatten