Hvordan kan Flipped Learning bruges som pædagogisk værktøj i matematikundervisningen på AVU? Metoden er det seneste år blevet afprøvet på VUC FYN, Faaborg, og erfaringerne derfra er blandt dem, der bliver fremlagt til konferencen ”Udvikling af AVU – hvordan gør vi?” den 9. september.

Ny viden på fire områder

Konferencen er kulminationen på et kompetenceudviklingsprojekt om udviklingen af AVU-undervisningen, som Uddannelsesforbundet og Lederforeningen i VUC står bag. Projektet er kørt i et samarbejde mellem University College Lillebælt og University College Capital og har givet ny viden inden for fire områder hele vejen rundt om et kursistforløb fra visitationen til ledernes rolle:

-Der er afprøvet metoder til, hvordan kursister kan visiteres, så de bliver indplaceret på det rigtige niveau, undervisningsmetoder i forhold til fx synlig læring og gruppearbejde. Vi har haft fokus på dannelsesperspektivet ved at arbejde med coaching og vejledning og vi har set på, hvad lederne kan gøre for at understøtte lærerne i arbejdet, fortæller Lisbeth Pedersen, lektor på University College Lillebælt. 

Ændringer i kursistgruppen

Udfordringen i hverdagen på VUC’erne er, at kursistgruppen har ændret sig fra primært at være voksne til i overvejede grad at være unge med vanskelige faglige og sociale udfordringer. Og det stiller nye krav til undervisningen.
 I alt er der kørt ni projekter det seneste år med fokus på, hvordan undervisningen kan udvikles. Det har været en slags eksperimentarium, hvor lærere og ledere har forsket i egen praksis. Og resultaterne er nu klar til at blive delt med VUC-lærere i hele landet. Alle erfaringer, resultater og idékataloger fra projektet bliver præsenteret på konferencen den 9. september i Odense:

- På konferencen vil der være masser af inspiration at hente til egen praksis. Både fra de ni forskellige projekter, men også ved at netværke med kollegaer fra andre skoler, der arbejder med samme opgaver, siger projektleder Lisbeth Pedersen.