Inden lov 409 trådte i kraft i august sidste år kunne lærere overføre op til 80 overtimer 1:1. Og det galt stadig de lærere, der havde overtid den 31. juli 2014 – sidste dag på den gamle ordning.

Med lov 409 skal overtimer afvikles 1:1,5, og Uddannelsesforbundet mente derfor, at det også måtte gælde for disse overførte timer, som blev afviklet efter loven var trådt i kraft. Men den tolkning var Moderniseringsstyrelsen uenig i, og derfor anlagde Uddannelsesforbundet en voldgiftsag.

Sagen er nu afgjort, og i kendelsen tilkendegiver opmanden, at sagen kan give anledning til en vis tvivl, men samlet set er resultatet, at opmanden giver Moderniseringsstyrelsen medhold.

Lærerne får derfor ikke tillæg for den overførte overtid i forbindelse med overgangen til lov 409.

Sagen er anlagt for AMU-området. Parterne har dog fra starten været enige om, at resultat er gældende for såvel AMU- som EUD-lærere, da reglerne har været ens på de to