De svageste indvandrere og flygtninge vil aldrig komme i nærheden af den sprogbonus på 1500 kroner, som den nye regering vil indføre, og som kræver, at man består danskuddannelse på niveau 2 eller 3. Analfabeter og mennesker uden uddannelse bliver automatisk visiteret til danskuddannelse på niveau 1, og da man kun får gratis undervisning i dansk på ét niveau, er regeringens nye gulerod dermed reelt umulig at nå for den svageste gruppe, mener Børge Pedersen.

- De kommer aldrig i nærheden af den bonus, for den gruppe af indvandrere er de uddannelsesmæssigt svageste og mest marginaliserede. Hvis man virkelig ville give dem en chance for at klare sig på arbejdsmarkedet og få en uddannelse, så burde man give dem al den undervisning, de har brug for, og den samme økonomiske gulerod som alle andre. Der bør være lige muligheder for alle, siger han.

 Regeringen hastede før sommerferien lovarbejdet i gang bag den nye introduktionsydelse, som giver nytilkomne indvandrere en ydelse på niveau med SU’en, men med mulighed for at opnå bonussen på 1500 kroner om måneden, når eksamenen i dansk var veloverstået. Vel og mærke en bestået eksamen på niveau 2 eller 3, der som fag er rettet mod personer med en uddannelse og kendskab til det latinske alfabet, hvilket oftest er indvandrere fra USA og europæiske lande.

 Det er langt hovedparten af indvandrere generelt, der visiteres til danskuddannelse 2 og 3, mens andelen blandt flygtninge og familiesammenførte, som bliver visiteret til danskuddannelse 1, er langt større. I 2014 var det 39 procent af alle flygtninge og familiesammenførte, der blev visiteret til dansk på niveau 1, viser tal fra P1-programmet Orientering. Den gruppe kommer dermed reelt aldrig kommer i betragtningen til bonussen med mindre de selv betaler for undervisning i endnu et niveau. En pris som vil ligge mellem 10.000 og 20.000 kroner afhængigt af, hvor mange undervisningstimer, man har brug for.