Lige nu får Uddannelsesforbundet mange spørgsmål om erhvervsskolereformen fra lærere og vejledere. Derfor har forbundet taget initiativ til to fyraftensmøder, hvor lærerne og vejlederne kan møde konsulenter fra Undervisningsministeriet og stille deres spørgsmål direkte.

På det første møde, som blev afholdt i København den 29. april, mødte knap 100 lærere og vejledere op med ivrige pegefingre. Spørgsmålene regnede ned over de to læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet, Eva Højmark og Sandra Hansen. De blev hurtigt blev nødt til at afvige fra den planlagte gennemgang af reformens indhold for at gøre indhug i skoven af hænder.

Belønning eller straf?

En stor del af spørgsmålene handlede om det paradoks, grundforløb 1 er målrettet unge, som kommer direkte fra grundskolen. Men vil de unge hellere tilbringe et halvt år på sofaen, kan de springe direkte til grundforløb 2. De har nemlig adgang til anden del af grundforløbet, når det kalenderår, hvor de forlod grundskolen, er slut.

Flere af de mange erhvervsskolelærere, som var mødt op, fandt det underligt, at man på den måde skulle belønne, at den unge havde prioriteret sofaen frem for grundforløb 1. Men svaret fra læringskonsulent Sandra Hansen var klart: At sno sig uden om grundforløb 1 er ingen belønning. Det er snarere at spænde ben for sig selv. Grundforløb 1 er en gave, man giver til de unge, for det er deres mulighed for at blive afklarede. Det er et tilbud, de unge virkelig ikke bør afslå, fordi det kan ramme hårdt senere, hvis den unge, som troede sig meget målrettet, oplever, at det ikke fungerer med førstevalget, og skal vælge om. Derudover risikerer de unge, at de uden grundforløb 1 ikke kan nå at opfylde overgangskravene til deres drømmeuddannelse.

Lærerne var ligeledes meget optagede af, hvordan de i praksis skulle håndtere det faktum, at elevernes muligheder for at ændre retning eller starte forfra med reformen bliver meget indskrænkede.

Udvidet svarhjælp

Det siger næsten sig selv, at en flok engagerede vejledere og erhvervsskolelærere ikke kunne afholde sig fra at komme med kommentarer, når de havde repræsentanter fra Undervisningsministeriet foran sig. Men selvom ministeriet blev kaldt for nogle kyllinger, var der også plads til grin og udvidet svarhjælp. Også i pausen havde læringskonsulenterne nemlig travlt med at gå rundt blandt bordene og svare på spørgsmål om, hvordan vejlederne og lærerne skal forholde sig i praksis, når de helt konkret støder på de forandringer, som reformen medfører.

Der var spørgsmål i alle retninger. Dem kan du læse en del af i næste nummer af Uddannelsesbladet, som udkommer 8. juni.