Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

12.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Nu får lærerne - måske - også hjælp til it

EUD-lærerne mangler efteruddannelse i at bruge it-værktøjer optimalt. Men selvom forligspartierne bag EUD-reformen nu har afsat en pulje på en halv milliard kroner til en digital oprustning på erhvervsskolerne, er ingen af pengene øremærkede til efteruddannelse.

11.10.2016
  • Uddannelsesbladet

HK gav ærespris til skole uden lærer-overenskomst

Selvom den godgørende Kofoeds Skole afviser at tegne overenskomst for sine undervisere, har HK Hovedstaden hædret skolen med prisen Årets Anker, der uddeles til organisationer, som gør noget særligt for fagbevægelsens medlemmer.

Foto: Rasmus Baaner
26.09.2016
  • Uddannelsesbladet

I Randers får flygtninge job

Et pilotprojekt kombinerer danskuddannelse og et undervisningsforløb på erhvervsskolen Tradium. Det har betydet, at tre ud af fire kursister er kommet i job.

23.09.2016
  • Uddannelsesbladet

Robotterne kommer…

Den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, og menneskelig arbejdskraft bliver i mange brancher erstattet af robotter. Men vil robotter, kunstig intelligens og andre nye teknologier også indfinde sig på lærerværelserne rundt om i landet? Og er der grund til at frygte de nye teknologier?

Foto: Helene Bagger
23.09.2016
  • Uddannelsesbladet

Bliv klogere på de digitale indfødte

De udgør cirka 13 procent af befolkningen, er mellem 15-25 år og mange af dem er lige nu i gang med en uddannelse. Vi har bedt ekstern lektor på CBS og erhvervsforsker Søren Schultz Hansen, der har skrevet bogen ”Digitale indfødte på job”, overføre sin viden til underviserverdenen. Læs her om de digitale indfødtes normer, værdier, være- og handlemåder.

23.09.2016
  • Uddannelsesbladet

Digitale unge skal undervises anderledes

En digital tilgang til verden betyder, at unge elever og kursister udfordrer undervisningens kendte rammer. Søren Schultz Hansen peger her på faktorer, der spiller ind på undervisningen af digitale indfødte.

06.09.2016
  • Uddannelsesbladet

Er det på tide at skrotte 95%-målsætningen?

Regeringen stiller spørgsmålstegn ved den 95%-målsætning, som siden 1990’erne har været det politiske mantra. For har vi stirret os blinde på uddannelse?

30.08.2016
  • Uddannelsesbladet

Fremover skal du byde ind med mærkesagerne

Medlemmerne kommer ikke mere så selvfølgeligt som før – fagforeningerne skal i højere grad gøre sig relevante for at tiltrække dem. Men det bliver heller ikke svært at finde områder, hvis man spørger forskere med tæt kendskab til fagbevægelsen og Uddannelsesforbundet: Der er masser af vigtige kampe fremover, og brændstoffet til dem er især medlemmernes viden og velbefindende

29.08.2016
  • Uddannelsesbladet

Populær selvhjælpsdiagnose risikerer at skade unge

Lærere og vejledere bør ikke acceptere den udokumenterede og unuancerede lommediagnose ”særligt sensitiv”, men altid forsøge at se den unge i stedet for mærkaterne. Følges anvisningerne fra bøger om ”særligt sensitiv”, risikerer man at gøre mere skade end gavn, lyder advarslen fra professor Barbara Hoff Esbjørn.

24.08.2016
  • Uddannelsesbladet

Manglede betaling for overarbejde: 10 lærere får en halv million kroner

To års overarbejde blev opgjort forkert på AOF Nord Sprogcenter Frederikshavn, men med hjælp fra Uddannelsesforbundet fik de 10 berørte lærere forhandlet en aftale på plads, som sikrede dem 515.000 kroner.