Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

06.09.2016
  • Uddannelsesbladet

Er det på tide at skrotte 95%-målsætningen?

Regeringen stiller spørgsmålstegn ved den 95%-målsætning, som siden 1990’erne har været det politiske mantra. For har vi stirret os blinde på uddannelse?

30.08.2016
  • Uddannelsesbladet

Fremover skal du byde ind med mærkesagerne

Medlemmerne kommer ikke mere så selvfølgeligt som før – fagforeningerne skal i højere grad gøre sig relevante for at tiltrække dem. Men det bliver heller ikke svært at finde områder, hvis man spørger forskere med tæt kendskab til fagbevægelsen og Uddannelsesforbundet: Der er masser af vigtige kampe fremover, og brændstoffet til dem er især medlemmernes viden og velbefindende

29.08.2016
  • Uddannelsesbladet

Populær selvhjælpsdiagnose risikerer at skade unge

Lærere og vejledere bør ikke acceptere den udokumenterede og unuancerede lommediagnose ”særligt sensitiv”, men altid forsøge at se den unge i stedet for mærkaterne. Følges anvisningerne fra bøger om ”særligt sensitiv”, risikerer man at gøre mere skade end gavn, lyder advarslen fra professor Barbara Hoff Esbjørn.

24.08.2016
  • Uddannelsesbladet

Manglede betaling for overarbejde: 10 lærere får en halv million kroner

To års overarbejde blev opgjort forkert på AOF Nord Sprogcenter Frederikshavn, men med hjælp fra Uddannelsesforbundet fik de 10 berørte lærere forhandlet en aftale på plads, som sikrede dem 515.000 kroner.

24.08.2016
  • Uddannelsesbladet

Guide: Når elever skal nå det samme på forskellig måde

Lektor Karin Løvenskjold Svejgaard fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik har udviklet ”Rød, gul og grøn. En metode til undervisningsdifferentiering”, som kan bruges på erhvervsskoler, AVU, HF og andre ungdomsuddannelser og i grundskolen af lærere, der i stadig højere grad skal kunne takle en mere blandet elev- og kursistgruppe.

24.08.2016
  • Uddannelsesbladet

Differentieret undervisning rykkede alle elevers niveau

Det kræver tid, opbakning fra ledelse og kolleger og gensidig respekt mellem faglærere og grundfagslærere, men så kan det også lykkedes at lave både undervisningsdifferentiering og helhedsorienteret undervisning, så det rykker voldsomt.

16.06.2016
  • Uddannelsesbladet

Uddannelsesforbundet: Kvaliteten af indvandrersprog bør også måles

Det er ikke nok at måle på gennemførelsesprocenterne for danskuddannelserne, når vi diskuterer kvalitet og pris. Vi bør også måle bredden og anvendeligheden af det sprog, kursisterne lærer, lyder det fra Hanne Pontoppidan.

15.06.2016
  • Uddannelsesbladet

I Kolding får lærerne hjælp til at sove

Dårligt psykisk arbejdsmiljø kan give søvnproblemer. På Kolding HF og VUC har en stor gruppe lærere fået hjælp af en søvnekspert samtidig med, at ledelse og medarbejdere arbejder med at forbedre balancen mellem arbejde og fritid. Et af resultaterne af skolens kortlægning af Professionel Kapital, som Uddannelsesforbundet i samarbejde med GL nu tilbyder på alle erhvervsskoler og VUC’er.

15.06.2016
  • Uddannelsesbladet

Fællesskab trumfer økonomi

Statsministeren skal ikke forvente, at den ekspertgruppe, han har bedt forbedre vejene til ungdomsuddannelserne, kommer med et sparekatalog. De mangler viden og politisk fokus på de forberedende tilbud og øje for, at fællesskab ikke kan gøres op i regneark, mener formanden for ekspertgruppen.

02.06.2016
  • Uddannelsesbladet

Debat: Sex-bog til indvandrere cementerer os og dem-debatten

Med bogen ”Det er min krop! Hold nallerne væk – en bog om dansk seksualmoral” puster forfatter Kirsten Ahlburg til dem- og os-diskursen og en underliggende stigmatisering af én bestemt befolkningsgruppe nemlig muslimer, skriver sproglærer Anne Jessen i et debatindlæg.