Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

25.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Mænd vil date kvindelige lærere

Når mænd swiper sig gennem kvinders profiler på dating-appen Tinder, er lærere den mest populære faggruppe. Mandlige lærere er ikke helt så attraktive, men kommer dog i top-ti. Men er det overhovedet en god idé for voksenundervisere at have en datingprofil.

18.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Tag magten over undervisningen tilbage, lærere

Hvem bestemmer over undervisningen? Er det computerne, eleverne eller lærerne. Dorte Ågård, der i sin ph.d. har skrevet om lærer-elev-relationens betydning for elevers motivation, mærker lige nu lettelsen hos lærerne, når hun rejser rundt og hjælper dem til at sætte spilleregler op for brugen af it i undervisningen.

15.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Bedre veje: Nu ved vi det - rigtigt

De unge har brug for forskellige forberedende tilbud, og blandt andet økonomien og tilgængeligheden af tilbuddene spiller en rolle. Det er i store træk, hvad de første undersøgelser af unges brug af forberedende tilbud viser.

Foto: inge Gleerup
13.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Bedre samarbejde på skolerne skal hjælpe udsatte unge

For at få flere unge til at gennemføre en uddannelse skal samarbejdet mellem de forskellige typer af skoler med forberedende tilbud være bedre. Fokus skal flyttes til de unge og deres udviklingsmål, lyder det fra Hanne Pontoppidan på Uddannelsesforbundets konference om bedre overgange til ungdomsuddannelse.

12.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Nu får lærerne - måske - også hjælp til it

EUD-lærerne mangler efteruddannelse i at bruge it-værktøjer optimalt. Men selvom forligspartierne bag EUD-reformen nu har afsat en pulje på en halv milliard kroner til en digital oprustning på erhvervsskolerne, er ingen af pengene øremærkede til efteruddannelse.

11.10.2016
  • Uddannelsesbladet

HK gav ærespris til skole uden lærer-overenskomst

Selvom den godgørende Kofoeds Skole afviser at tegne overenskomst for sine undervisere, har HK Hovedstaden hædret skolen med prisen Årets Anker, der uddeles til organisationer, som gør noget særligt for fagbevægelsens medlemmer.

Foto: Rasmus Baaner
26.09.2016
  • Uddannelsesbladet

I Randers får flygtninge job

Et pilotprojekt kombinerer danskuddannelse og et undervisningsforløb på erhvervsskolen Tradium. Det har betydet, at tre ud af fire kursister er kommet i job.

23.09.2016
  • Uddannelsesbladet

Robotterne kommer…

Den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, og menneskelig arbejdskraft bliver i mange brancher erstattet af robotter. Men vil robotter, kunstig intelligens og andre nye teknologier også indfinde sig på lærerværelserne rundt om i landet? Og er der grund til at frygte de nye teknologier?

Foto: Helene Bagger
23.09.2016
  • Uddannelsesbladet

Bliv klogere på de digitale indfødte

De udgør cirka 13 procent af befolkningen, er mellem 15-25 år og mange af dem er lige nu i gang med en uddannelse. Vi har bedt ekstern lektor på CBS og erhvervsforsker Søren Schultz Hansen, der har skrevet bogen ”Digitale indfødte på job”, overføre sin viden til underviserverdenen. Læs her om de digitale indfødtes normer, værdier, være- og handlemåder.

23.09.2016
  • Uddannelsesbladet

Digitale unge skal undervises anderledes

En digital tilgang til verden betyder, at unge elever og kursister udfordrer undervisningens kendte rammer. Søren Schultz Hansen peger her på faktorer, der spiller ind på undervisningen af digitale indfødte.