Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

27.01.2017
  • Uddannelsesbladet

Kims chef tog ikke hensyn til hans lændesmerter

Trods store smerter i ryggen efter en ulykke fik fleksjobber Kim Meier Bak Larsen sparket, fordi hans chef mente, at han skulle undervise hele dage. Det er dog ikke grundlag for en fyring, påpeger Ligebehandlingsnævnet, der har tilkendt fleksjobberen en erstatning på 310.000 kr.

27.01.2017
  • Uddannelsesbladet

Beskyt dig mod digital chikane

Sociale medier har gjort det lettere at chikanere personer, man ikke kan lide eller er uenig med. Det sker også for lærere. Arbejdspladsen har pligt til at beskytte mod chikane. Det gælder også i fritiden.

27.01.2017
  • Uddannelsesbladet

Mangelfuldt dansk skaber dårlig integration på jobbet

Regeringen vil gøre sprogundervisningen mere arbejdsmarkedsrettet. Men det er en dårlig idé at sende indvandrere og flygtninge ud på arbejdspladserne, før de taler tilstrækkeligt dansk, viser en ny analyse fra det Nationale forskningscenter for Velfærd, SFI.

16.01.2017
  • Uddannelsesbladet

Sprogcentre: Konkurrencen skal ske på lige vilkår

Der er hård konkurrence blandt sprogcentrene, og derfor er det afgørende at holde fast i, at udbuddene er på lige vilkår. Det mener brancheforeningen De Danske Sprogcentre.

02.12.2016
  • Uddannelsesbladet

Spar op – med måde – i god tid

Hvornår skal du begynde at forberede dig til pensionslivet, og hvad kan du selv gøre økonomisk for at gardere dig? Det giver pensionsrådgiver Annelise Rosenberg fra Lærernes Pension råd til her.

28.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Lærersamarbejde kommer ikke af sig selv

Vejen til succes for erhvervsskolerne ser ud til at være brolagt med stærke samarbejder i teams: Det kollektive ansvar for elevernes faglige udvikling i et team betyder, at lærerne føler sig mere inspirerede. Desuden bliver kvaliteten af undervisningen bedre. Det resulterer dermed i et mindre fravær og frafald samt øget læring for eleverne.

25.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Mænd vil date kvindelige lærere

Når mænd swiper sig gennem kvinders profiler på dating-appen Tinder, er lærere den mest populære faggruppe. Mandlige lærere er ikke helt så attraktive, men kommer dog i top-ti. Men er det overhovedet en god idé for voksenundervisere at have en datingprofil.

18.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Tag magten over undervisningen tilbage, lærere

Hvem bestemmer over undervisningen? Er det computerne, eleverne eller lærerne. Dorte Ågård, der i sin ph.d. har skrevet om lærer-elev-relationens betydning for elevers motivation, mærker lige nu lettelsen hos lærerne, når hun rejser rundt og hjælper dem til at sætte spilleregler op for brugen af it i undervisningen.

15.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Bedre veje: Nu ved vi det - rigtigt

De unge har brug for forskellige forberedende tilbud, og blandt andet økonomien og tilgængeligheden af tilbuddene spiller en rolle. Det er i store træk, hvad de første undersøgelser af unges brug af forberedende tilbud viser.

Foto: inge Gleerup
13.10.2016
  • Uddannelsesbladet

Bedre samarbejde på skolerne skal hjælpe udsatte unge

For at få flere unge til at gennemføre en uddannelse skal samarbejdet mellem de forskellige typer af skoler med forberedende tilbud være bedre. Fokus skal flyttes til de unge og deres udviklingsmål, lyder det fra Hanne Pontoppidan på Uddannelsesforbundets konference om bedre overgange til ungdomsuddannelse.