Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

24.10.2018
  • Uddannelsesbladet

TEMA: Et VUC i opbrud

Lærerne på landets VUC’er får i løbet af november at vide, om de skal arbejde på FGU eller fremtidens AVU. De har selv skullet ønske, hvor de gerne ville hen, men ingen af dem har vidst, hvad valget indebar, og om ønsket bliver opfyldt. Det har gjort valget meget svært, fortæller de to AVU-lærere Maj Jönsson og Thomas Simonsen fra KVUC.

Foto: Helene Bagger
22.10.2018
  • Uddannelsesbladet

Erhvervsskoler: Norge har knækket praktikpladskoden

I Danmark vil vi gerne have flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse. Det er lykkedes i Norge. Her er nordmændenes hemmelighed.

12.10.2018
  • Uddannelsesbladet

Kendelse: Lærere er ikke sikret ophavsretten til digitalt materiale ifølge den kommunale overenskomst

Lærernes ophavsret til materiale på digitale platforme er ikke sikret af overenskomsterne. Det slår en faglig voldgiftssag fast på det kommunale område. Derfor anbefaler Uddannelsesforbundet, at man indgår aftaler med de enkelte skoler.

09.10.2018
  • Uddannelsesbladet

KUSK-projektet: Forandringskultur ad hoc

Det er muligt at forandre kultur, pædagogik og undervisning på en skole – og gøre det til en vedvarende og bæredygtig proces. De barrierer, der er undervejs, kan bruges til at komme videre. Det viser det nu afsluttede KUSK-projekt. Erfaringerne gives nu videre i form af fem anbefalinger.

10.09.2018
  • Uddannelsesbladet

Eksperter: Virtual Reality kan hjælpe eksamensangste

3D-film af eksamenssituationer skal afhjælpe eksamensskræk.

07.09.2018
  • Uddannelsesbladet

Erhvervsskole-elever til lærerne: Kvit ordet rygepause

Langt flere erhvervsskole-elever end eksempelvis gymnasieelever ryger. Men erhvervsskole-eleverne vil gerne have hjælp til at kvitte smøgerne og efterlyser, at lærerne går foran som gode rollemodeller.

23.08.2018
  • Uddannelsesbladet

Nyt udspil til kvalitet på danskuddannelserne

Uddannelsesforbundet vil gerne hjælpe de kommuner, der er usikre på, hvad kvalitet er, når de skal vælge udbyder af danskuddannelse. Derfor har forbundet udarbejdet nogle kvalitetsparametre, som kommunerne kan lade sig inspirere af til deres udbudsmateriale.

07.06.2018
  • Uddannelsesbladet

Når arbejdet bærer ulige-lønnen i sig selv

Står du ansigt til ansigt med eleven eller kursisten, udløser arbejdsopgaven sjældent samme løntillæg, som hvis du løser mere administrative opgaver. Da kvinder ansat på offentlige arbejdspladser ofte påtager sig kontakten til borgerne, kan det skabe løn-skævhed mellem kønnene. Og kvinder får fortsat mindre i løn end mænd, siger køns- og arbejdslivsforsker.

04.05.2018
  • Uddannelsesbladet

Bortvist for at blive væk fra jule-banko

En lærer blev fyret uden varsel med kun få dage til juleaften, fordi hun ikke var taget med til jule-banko. Der var fejl på begge sider i sagen, men bortvisning og fyring var for alvorlig en sanktion, så sagen er endt med forlig, som Uddannelsesforbundet indgik på vegne af læreren.

09.03.2018
  • Uddannelsesbladet

Forandringer takles dårligt

Offentlige lederes takling af store organisationsændringer har afgørende betydning for medarbejdernes trivsel. Men generelt får lederne dumpekarakter på dette punkt i en ny stor FTF-undersøgelse. Hvorfor? Det har vi spurgt eksperter om.