Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

04.05.2018
  • Uddannelsesbladet

Bortvist for at blive væk fra jule-banko

En lærer blev fyret uden varsel med kun få dage til juleaften, fordi hun ikke var taget med til jule-banko. Der var fejl på begge sider i sagen, men bortvisning og fyring var for alvorlig en sanktion, så sagen er endt med forlig, som Uddannelsesforbundet indgik på vegne af læreren.

09.03.2018
  • Uddannelsesbladet

Forandringer takles dårligt

Offentlige lederes takling af store organisationsændringer har afgørende betydning for medarbejdernes trivsel. Men generelt får lederne dumpekarakter på dette punkt i en ny stor FTF-undersøgelse. Hvorfor? Det har vi spurgt eksperter om.

29.01.2018
  • Uddannelsesbladet

Markant stigning i fyringer af lærere

Der er sket en fordobling af antallet af afskedigelsessager på Uddannelsesforbundets områder de seneste tre år sammenlignet med de tre foregående. Især EUD- og AMU-lærerne er hårdt ramt, viser optælling.

26.01.2018
  • Uddannelsesbladet

Disse elever har sværest ved at blive stoffri

En stor del af de unge fra produktionsskolerne, erhvervsskolerne og VUC har et stort dagligt forbrug af rusmidler, men er også blandt de unge, som har sværest ved at blive stoffri, viser undersøgelse.

15.12.2017
  • Uddannelsesbladet

Sygedagpengeloven: Ophæv tidsbegrænsningen

Afskaf den snævre tidsbegrænsning på 22 uger, der blev indført med reformen af sygedagpengesystemet i 2014. Den fører kun dårligt med sig. Især når det gælder de mere usynlige og tidsubestemte sygdomme, lyder det fra både Uddannelsesforbundet og FTF.

06.11.2017
  • Uddannelsesbladet

Danskuddannelse på tilbud

I den nye lov om mere erhvervsrettet danskuddannelse for voksne udlændinge præciseres det, at kommunerne kan sætte denne undervisning i udbud. Samtidig er refusionsreglerne ændret markant. Det har sat gang i den helt store udbudsrunde, hvor fokus er på pris. Flere frygter for kvaliteten.

06.10.2017
  • Uddannelsesbladet

Lærernes sygefravær højere end andre offentligt ansattes

Sygefraværet er faldet en anelse for lærerne på erhvervsuddannelserne og VUC. Det viser nye tal fra Moderniseringsstyrelsen. Tallene skal tages meget alvorligt, advarer Uddannelsesforbundet.

05.10.2017
  • Uddannelsesbladet

Filosof: Også digitalt indfødte behøver digital dannelse

Det er nødvendigt med digital dannelse af den næste generation for at gøre den klar til at overtage informationssamfundet. For det kræver, at de kan gennemskue strømmen af informationer, de bombarderes med, og handle i dem, mener professor Vincent Hendricks, der er tovholder på et projekt, som skal munde ud i netop de værktøjer.

26.09.2017
  • Uddannelsesbladet

Riisager: Dannelse skal tænkes ind i FGU'en

Eleverne, der skal gå på den nye forberedende uddannelse, som politikerne på Christiansborg netop nu sidder og forhandler om, skal have indsigt i, hvad forudsætningerne for vores samfund er. Det mener undervisningsministeren.

07.09.2017
  • Uddannelsesbladet

Undervisere af dansk som andetsprog udsættes for høje følelsesmæssige krav

Undervisere af dansk som andetsprog er blandt de mest følelsesmæssige berørte på jobbet. I værste fald kan for høje følelsesmæssige belastninger føre til depression og langtidssygefravær.