Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

05.10.2017
  • Uddannelsesbladet

Filosof: Også digitalt indfødte behøver digital dannelse

Det er nødvendigt med digital dannelse af den næste generation for at gøre den klar til at overtage informationssamfundet. For det kræver, at de kan gennemskue strømmen af informationer, de bombarderes med, og handle i dem, mener professor Vincent Hendricks, der er tovholder på et projekt, som skal munde ud i netop de værktøjer.

26.09.2017
  • Uddannelsesbladet

Riisager: Dannelse skal tænkes ind i FGU'en

Eleverne, der skal gå på den nye forberedende uddannelse, som politikerne på Christiansborg netop nu sidder og forhandler om, skal have indsigt i, hvad forudsætningerne for vores samfund er. Det mener undervisningsministeren.

07.09.2017
  • Uddannelsesbladet

Undervisere af dansk som andetsprog udsættes for høje følelsesmæssige krav

Undervisere af dansk som andetsprog er blandt de mest følelsesmæssige berørte på jobbet. I værste fald kan for høje følelsesmæssige belastninger føre til depression og langtidssygefravær.

28.08.2017
  • Uddannelsesbladet

Elever lærer mere af lækre lærere

Læringskurven bliver stejlere hos eleverne, når underviseren er tiltrækkende, viser amerikansk forskning.

25.08.2017
  • Uddannelsesbladet

Stress-ekspert: Vi skal lære af stress

Trods stramme økonomiske vilkår på skolerne er det alligevel ofte muligt at forebygge og håndtere stress. En god ledelse kan blandt andet gøre meget for, at det ikke føles som et personligt nederlag. Det mener stress-eksperten Malene Friis Andersen.

15.06.2017
  • Uddannelsesbladet

Elevernes mentale trivsel er også skolens ansvar

Hvad gør en lærer, hvis en elev mistrives mentalt? Et nyt satspuljeprojekt på 12 produktions- og erhvervsskoler har været med til at udvikle værktøjer, der sætter lærerne bedre i stand til at spotte de elever, der kan være tæt på depression, angst og selvskadende adfærd, og vise dem, hvad de kan gøre.

09.06.2017
  • Uddannelsesbladet

Lønstriden kommer til at stå lokalt

Arbejdsgiverne så gerne en endnu større forskel på lønnen lokalt, mens tillidsrepræsentanterne foretrækker hele lønnen forhandlet centralt. Efter næsten to årtier fungerer ny løn stadig ikke efter intentionen, og det er en uholdbar situation, mener Uddannelsesforbundets formand.

09.06.2017
  • Uddannelsesbladet

Læs elevernes kropssprog - og bliv klogere på dit eget

Det stiller store krav til dig som lærer om hurtigst muligt at tune ind på, hvordan dine elever har det. Her får du værktøjer til at læse kropssprog og ansigtsmimik – og gode råd til, hvad du kan gøre ved dit eget udtryk. Det er vigtigt for læreren. Især når elevgruppen er mere blandet og holdene større end tidligere.

07.06.2017
  • Uddannelsesbladet

Færre falder fra EUD’s grundforløb

Det går den rigtige vej med frafaldet på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det glæder Uddannelsesforbundets formand, der dog mener, det er for tidligt at konkludere for meget på tallene.

28.04.2017
  • Uddannelsesbladet

VUC’erne: Religion hører ikke hjemme på skolerne

Religion er en privat sag, og derfor skal skolerne ikke stille bederum til rådighed for elever og kursister. Det mener hver anden af landets VUC’er, viser rundspørge.