Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

22.02.2019
  • Uddannelsesbladet

Det peger lærerne på som de største omvæltninger de seneste 10 år

Hvad er det vigtigste, der er sket på dit område - og hvad håber du, der kommer til at ske fremover? Det har vi spurgt 10 forskellige lærergrupper om i anledning af Uddannelsesforbundets 10 års jubilæum.

11.02.2019
  • Uddannelsesbladet

Uddannelsespolitik: 10 magre år

Der skal løbes længere på energidepoterne. Det har været ordren fra politikerne de seneste år. Spørgsmålet er, om benene kan følge med, og hvor mange kulhydrater og fedt, der er tilbage i og på kroppen.

11.02.2019
  • Uddannelsesbladet

Forbundet der blev født i krisetider

Uddannelsesforbundet fylder ti år. Men forbundets fødselsdato har betydet, at det har måttet springe barndommen og teenageårene over og i stedet blive voksen med det samme.

31.01.2019
  • Uddannelsesbladet

Tillidsfolk står over for flere krav og opgaver

Centraliseringen af ledelserne på skolerne gør det vanskeligere at navigere for tillidsrepræsentanterne.

25.01.2019
  • Uddannelsesbladet

Pædagogik: Troen på tal og tests har toppet

Den blinde tro på, at undervisningen kan forbedres ved at måle og veje alt, har domineret de seneste ti års pædagogiske tilgang. Men den ser ud til at have toppet, og nu svinger pendulet en anden vej.

23.01.2019
  • Uddannelsesbladet

Pas på dig selv, lærer!

Usikkerhed er noget, alle oplever i deres arbejde. Men da gruppen af usikre og marginaliserede unge vokser, og rammerne for lærernes og vejledernes arbejde bliver usikre, kan det belaste dem i en grad, så det udvikler sig til stress. Hvordan du undgår det, giver chefpsykolog Michael Danielsen gode råd til her.

07.12.2018
  • Uddannelsesbladet

Fleksjobber blev fyret under sin barsel

Fleksjobber Sanne Dahl nåede kun akkurat at vende tilbage fra sin barselsorlov, da hun blev fyret. Afskedigelsen var da også i strid med loven, har Ligebehandlingsnævnet afgjort.

30.11.2018
  • Uddannelsesbladet

Koncepter i undervisningen: ”Man må aldrig forfalde til standardløsninger”

Det er ikke lærernes forberedelsestid eller faglighed, der skal betale prisen for de standardiserede koncepter i undervisningen, advarer Uddannelsesforbundets formand. Hun opfordrer også til at få lavet aftaler om ophavsret til undervisningsmateriale til de digitale platforme.

02.11.2018
  • Uddannelsesbladet

Jeg er ikke rigtig blevet forelsket i FGU endnu

Bliver det mon mig, har det lydt i Tina Linds hoved de sidste måneder. Og i torsdags faldt der endelig en afgørelse på, om det var hende, der skulle virksomhedsoverdrages til FGU’en eller ej. Hvad beskeden var, og hvordan dagen forløb, har vi spurgt hende, den fungerende tillidsrepræsentant og uddannelseschefen på Nordvestsjællands HF & VUC om.

24.10.2018
  • Uddannelsesbladet

TEMA: Et VUC i opbrud

Lærerne på landets VUC’er får i løbet af november at vide, om de skal arbejde på FGU eller fremtidens AVU. De har selv skullet ønske, hvor de gerne ville hen, men ingen af dem har vidst, hvad valget indebar, og om ønsket bliver opfyldt. Det har gjort valget meget svært, fortæller de to AVU-lærere Maj Jönsson og Thomas Simonsen fra KVUC.