Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

30.11.2018
  • Uddannelsesbladet

Koncepter i undervisningen: ”Man må aldrig forfalde til standardløsninger”

Det er ikke lærernes forberedelsestid eller faglighed, der skal betale prisen for de standardiserede koncepter i undervisningen, advarer Uddannelsesforbundets formand. Hun opfordrer også til at få lavet aftaler om ophavsret til undervisningsmateriale til de digitale platforme.

02.11.2018
  • Uddannelsesbladet

Jeg er ikke rigtig blevet forelsket i FGU endnu

Bliver det mon mig, har det lydt i Tina Linds hoved de sidste måneder. Og i torsdags faldt der endelig en afgørelse på, om det var hende, der skulle virksomhedsoverdrages til FGU’en eller ej. Hvad beskeden var, og hvordan dagen forløb, har vi spurgt hende, den fungerende tillidsrepræsentant og uddannelseschefen på Nordvestsjællands HF & VUC om.

24.10.2018
  • Uddannelsesbladet

TEMA: Et VUC i opbrud

Lærerne på landets VUC’er får i løbet af november at vide, om de skal arbejde på FGU eller fremtidens AVU. De har selv skullet ønske, hvor de gerne ville hen, men ingen af dem har vidst, hvad valget indebar, og om ønsket bliver opfyldt. Det har gjort valget meget svært, fortæller de to AVU-lærere Maj Jönsson og Thomas Simonsen fra KVUC.

Foto: Helene Bagger
22.10.2018
  • Uddannelsesbladet

Erhvervsskoler: Norge har knækket praktikpladskoden

I Danmark vil vi gerne have flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse. Det er lykkedes i Norge. Her er nordmændenes hemmelighed.

12.10.2018
  • Uddannelsesbladet

Kendelse: Lærere er ikke sikret ophavsretten til digitalt materiale ifølge den kommunale overenskomst

Lærernes ophavsret til materiale på digitale platforme er ikke sikret af overenskomsterne. Det slår en faglig voldgiftssag fast på det kommunale område. Derfor anbefaler Uddannelsesforbundet, at man indgår aftaler med de enkelte skoler.

09.10.2018
  • Uddannelsesbladet

KUSK-projektet: Forandringskultur ad hoc

Det er muligt at forandre kultur, pædagogik og undervisning på en skole – og gøre det til en vedvarende og bæredygtig proces. De barrierer, der er undervejs, kan bruges til at komme videre. Det viser det nu afsluttede KUSK-projekt. Erfaringerne gives nu videre i form af fem anbefalinger.

10.09.2018
  • Uddannelsesbladet

Eksperter: Virtual Reality kan hjælpe eksamensangste

3D-film af eksamenssituationer skal afhjælpe eksamensskræk.

07.09.2018
  • Uddannelsesbladet

Erhvervsskole-elever til lærerne: Kvit ordet rygepause

Langt flere erhvervsskole-elever end eksempelvis gymnasieelever ryger. Men erhvervsskole-eleverne vil gerne have hjælp til at kvitte smøgerne og efterlyser, at lærerne går foran som gode rollemodeller.

23.08.2018
  • Uddannelsesbladet

Nyt udspil til kvalitet på danskuddannelserne

Uddannelsesforbundet vil gerne hjælpe de kommuner, der er usikre på, hvad kvalitet er, når de skal vælge udbyder af danskuddannelse. Derfor har forbundet udarbejdet nogle kvalitetsparametre, som kommunerne kan lade sig inspirere af til deres udbudsmateriale.

07.06.2018
  • Uddannelsesbladet

Når arbejdet bærer ulige-lønnen i sig selv

Står du ansigt til ansigt med eleven eller kursisten, udløser arbejdsopgaven sjældent samme løntillæg, som hvis du løser mere administrative opgaver. Da kvinder ansat på offentlige arbejdspladser ofte påtager sig kontakten til borgerne, kan det skabe løn-skævhed mellem kønnene. Og kvinder får fortsat mindre i løn end mænd, siger køns- og arbejdslivsforsker.