Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

12.03.2019
  • Uddannelsesbladet

De unge: Husk at snakke med os, inden vi ryger over på FGU

En gruppe produktionsskoleelever er gået sammen for at give de unge en stemme, inden de skal starte på FGU’en.

12.03.2019
  • Uddannelsesbladet

Opfordring: Riv gymnasierne og erhvervsuddannelserne ned og byg en ny ungdomsuddannelse

Der er behov for, at ungdomsuddannelserne nytænkes, og at erhvervsskolerne og gymnasierne bliver taget op til revision. Sådan lyder det fra flere interesseorganisationer. En gruppe rektorer og eks-embedsfolk vil ligefrem revolutionere hele området.

11.03.2019
  • Uddannelsesbladet

Ærlige mennesker arbejder helst i det offentlige

Ærlige mennesker stiler i højere grad efter en karriere i det offentlige, mens de mere uærlige går efter pengene og hellere vil arbejde i den finansielle sektor. Det viser opsigtsvækkende dansk forskning, der måske kan overføres til også lærerverdenen.

22.02.2019
  • Uddannelsesbladet

Det peger lærerne på som de største omvæltninger de seneste 10 år

Hvad er det vigtigste, der er sket på dit område - og hvad håber du, der kommer til at ske fremover? Det har vi spurgt 10 forskellige lærergrupper om i anledning af Uddannelsesforbundets 10 års jubilæum.

11.02.2019
  • Uddannelsesbladet

Uddannelsespolitik: 10 magre år

Der skal løbes længere på energidepoterne. Det har været ordren fra politikerne de seneste år. Spørgsmålet er, om benene kan følge med, og hvor mange kulhydrater og fedt, der er tilbage i og på kroppen.

11.02.2019
  • Uddannelsesbladet

Forbundet der blev født i krisetider

Uddannelsesforbundet fylder ti år. Men forbundets fødselsdato har betydet, at det har måttet springe barndommen og teenageårene over og i stedet blive voksen med det samme.

31.01.2019
  • Uddannelsesbladet

Tillidsfolk står over for flere krav og opgaver

Centraliseringen af ledelserne på skolerne gør det vanskeligere at navigere for tillidsrepræsentanterne.

25.01.2019
  • Uddannelsesbladet

Pædagogik: Troen på tal og tests har toppet

Den blinde tro på, at undervisningen kan forbedres ved at måle og veje alt, har domineret de seneste ti års pædagogiske tilgang. Men den ser ud til at have toppet, og nu svinger pendulet en anden vej.

23.01.2019
  • Uddannelsesbladet

Pas på dig selv, lærer!

Usikkerhed er noget, alle oplever i deres arbejde. Men da gruppen af usikre og marginaliserede unge vokser, og rammerne for lærernes og vejledernes arbejde bliver usikre, kan det belaste dem i en grad, så det udvikler sig til stress. Hvordan du undgår det, giver chefpsykolog Michael Danielsen gode råd til her.

07.12.2018
  • Uddannelsesbladet

Fleksjobber blev fyret under sin barsel

Fleksjobber Sanne Dahl nåede kun akkurat at vende tilbage fra sin barselsorlov, da hun blev fyret. Afskedigelsen var da også i strid med loven, har Ligebehandlingsnævnet afgjort.