Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

15.06.2015
  • Uddannelsesbladet

Folkeskolen forbereder ikke unge til erhvervsuddannelser

Eleverne i folkeskolens udskoling bliver ikke forberedt til at tage en erhvervsuddannelse i samme grad som en gymnasial uddannelse, viser en ny undersøgelse fra EVA. Uddannelsesforbundets formand foreslår jobswop-ordning for lærerne.

12.06.2015
  • Uddannelsesbladet

Valgkamp: Læs politikernes svar på medlemmernes spørgsmål

Uddannelsesforbundets medlemmer stiller spørgsmål til politikerne op til folketingsvalget.

12.06.2015
  • Uddannelsesbladet

Lærere skal kunne spotte de sårbare elever

DUS-teltet var helt fyldt fredag morgen til Folkemødet. Den stod på debat om sårbare børn og unge, og Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan talte blandt andet om et uddannelsessystem, der ser flere sårbare unge.

12.06.2015
  • Uddannelsesbladet

Medlemmerne spørger uddannelsespolitikerne

Spørgsmål: Hvordan forestiller politikerne sig, at landets lærere skal tage ejerskab for reformer, der udelukkende fødes på finansministeriets skriveborde?

12.06.2015
  • Uddannelsesbladet

Medlemmerne spørger politikerne

Spørgsmål: Kunne man skabe flere praktikpladser ved at ændre refusionsmodellen således, at virksomhederne i to år fik dækket sine udgifter til elevløn (ved 3,5 årige uddannelser), og at det finansieres dels vha. øget bidrag fra alle virksomheder til AUB, og dels offentlige besparelser ved færre udgifter til skolepraktik?

12.06.2015
  • Uddannelsesbladet

Medlemmerne spørger politikerne

Spørgsmål: Hvad vil du som politiker gøre for, at implementeringen af EUD-reformen kommer til at gå bedst muligt?

10.06.2015
  • Uddannelsesbladet

Udliciteringer stækker læreres ytringsfrihed

Privatansatte har ikke samme pligt som offentligt ansatte til at melde, hvis der sker noget forkert eller skummelt på deres arbejdsplads. Heller ikke selv om det sker for offentlige midler. Derfor opstår der en gråzone rent ytringsfrihedsmæssigt. I Uddannelsesforbundet typisk, når sprogundervisningen for voksne udliciteres

28.05.2015
  • Uddannelsesbladet

Flere danskere får job

Fra februar til marts steg antallet af lønmodtagere med 4.300, og samlet set er antallet af personer med lønmodtagerjob steget med over 30.000 inden for det seneste år.

22.05.2015
  • Uddannelsesbladet

Uddannelsesforbundet vinder sag over Lærdansk

Syv sproglærere er nu sikret de ansættelsesrettigheder, som deres nye arbejdsgiver nægtede dem, efter at Lærdansk havde overtaget sprogcenterundervisningen i Ringkøbing-Skjern kommune efter en udbudsrunde.

13.05.2015
  • Uddannelsesbladet

Vejledere mangler viden

Voksnes uddannelsesvejledere efterspørger mere viden. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for nylig har lavet. Der er brug for, at flere får en diplomuddannelse i vejledning og en reform på området, mener Uddannelsesforbundets formand.