Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

12.06.2015
  • Uddannelsesbladet

Medlemmerne spørger politikerne

Spørgsmål: Kunne man skabe flere praktikpladser ved at ændre refusionsmodellen således, at virksomhederne i to år fik dækket sine udgifter til elevløn (ved 3,5 årige uddannelser), og at det finansieres dels vha. øget bidrag fra alle virksomheder til AUB, og dels offentlige besparelser ved færre udgifter til skolepraktik?

12.06.2015
  • Uddannelsesbladet

Medlemmerne spørger politikerne

Spørgsmål: Hvad vil du som politiker gøre for, at implementeringen af EUD-reformen kommer til at gå bedst muligt?

10.06.2015
  • Uddannelsesbladet

Udliciteringer stækker læreres ytringsfrihed

Privatansatte har ikke samme pligt som offentligt ansatte til at melde, hvis der sker noget forkert eller skummelt på deres arbejdsplads. Heller ikke selv om det sker for offentlige midler. Derfor opstår der en gråzone rent ytringsfrihedsmæssigt. I Uddannelsesforbundet typisk, når sprogundervisningen for voksne udliciteres

28.05.2015
  • Uddannelsesbladet

Flere danskere får job

Fra februar til marts steg antallet af lønmodtagere med 4.300, og samlet set er antallet af personer med lønmodtagerjob steget med over 30.000 inden for det seneste år.

22.05.2015
  • Uddannelsesbladet

Uddannelsesforbundet vinder sag over Lærdansk

Syv sproglærere er nu sikret de ansættelsesrettigheder, som deres nye arbejdsgiver nægtede dem, efter at Lærdansk havde overtaget sprogcenterundervisningen i Ringkøbing-Skjern kommune efter en udbudsrunde.

13.05.2015
  • Uddannelsesbladet

Vejledere mangler viden

Voksnes uddannelsesvejledere efterspørger mere viden. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for nylig har lavet. Der er brug for, at flere får en diplomuddannelse i vejledning og en reform på området, mener Uddannelsesforbundets formand.

12.05.2015
  • Uddannelsesbladet

Forskel i kommuners brug for forberedende tilbud

En omfattende undersøgelse af forberedende forløb til ungdomsuddannelser viser, at tilbuddene svinger meget fra kommune til kommune.

04.05.2015
  • Uddannelsesbladet

Uddannelsesforbundet og Nyrup vil hjælpe sårbare unge

En partnerskabsaftale mellem Uddannelsesforbundet og Det Sociale Netværk, hvor Poul Nyrup står i spidsen, skal styrke den sociale indsats og hjælpen til sårbare unge.

29.04.2015
  • Uddannelsesbladet

Undervisningspris til Nicolas Fischer

Politikens Undervisningspris i erhvervsskolekategorien blev i går tildelt lærer på Roskilde Tekniske Skole.

28.04.2015
  • Uddannelsesbladet

Indstil Danmarks bedste vejleder

Til september kårer Schultz' Danmarks bedste vejleder med uddelingen af "Vejlederprisen 2015", og alle kan indtil den 2. juni nominere kandidater.