Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

10.01.2020
  • Uddannelsesbladet

Du lugter af sved og er for meget 3F’er

Alt fra dårlig ånde og løn til seksualitet og psykiske lidelser kan være tabuer på arbejdspladsen. Men det største tabu lige nu er fællesskabet. Og det er derfor 3F’erne i Kastrup Lufthavn havnede i en shitstorm, mener arbejds- og organisationspsykolog.

17.12.2019
  • Uddannelsesbladet

En arbejdstidsaftale skal ikke stå alene

Ud over at komme med anbefalinger til elementer i en ny arbejstidsaftale, lægger Lærerkommissionen op til at styrke lærerprofessionen og forpligtige skoleledelserne til at være mere synlige på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler og folkeskoler.

13.12.2019
  • Uddannelsesbladet

Vil du - også - være en af vores anmeldere?

Vi har brug for flere anmeldere til det nye Uddannelsesbladet, der i det nye år udkommer på både print og digitalt. Du er eksperten som underviser og bruger af bøger og undervisningsmaterialerne. Derfor har vi brug for din mening.

12.12.2019
  • Uddannelsesbladet

Vinderen af quiz om 2019 er fundet

Udviklede uddannelsesområdet sig i 2019, som du havde forventet? Eller blev du for eksempel overrasket over, hvem der fik lov at udpege den nye børne- og undervisningsminister?

10.12.2019
  • Uddannelsesbladet

Professional kapital giver professionelle undervisere

Det er nu, I skal overveje, om jeres skole skal arbejde med professionel kapital og tilmelde jer. Det gjorde de på Thy-Mors HF & VUC, og det psykiske arbejdsmiljø er gået fra alarmerende rødt til forsigtigt grønt, fordi man har gjort kerneopgaven til omdrejningspunktet for alt på stedet.

04.12.2019
  • Uddannelsesbladet

Trivsel handler om, hvor man er lærer

Hav fokus på den gode undervisning i stedet for trivsel. Får lærerne ordentlige rammer til deres kerneopgave, så følger trivslen trop. Det er en af hovedpointerne i professor emeritus Tage Søndergaard Kristensens arbejde med professionel kapital på flere uddannelsesinstitutioner, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer arbejder.

02.12.2019
  • Uddannelsesbladet

Færre medlemmer kan leje alle forbundets ferieboliger

Ved årsskiftet er det kun medlemmer, som har forsikring hos Tjenestemændenes Forsikring, der har adgang til alle de 15 ferieboliger, som alle medlemmer af Uddannelsesforbundet hidtil har kunnet leje. Alle medlemmer vil dog fortsat have adgang til ni af boligerne fremover.

29.11.2019
  • Uddannelsesbladet

Julefrokostens historie: Fra drukorgie til familiehøjtid og tilbage igen

Julefrokosterne har ikke til alle tider været lige våde og vilde – for indimellem kommer borgerlighed og #MeToo.

27.11.2019
  • Uddannelsesbladet

Der er faktisk en mening med julefrokostens galskab

Julefrokosten er en af de få begivenheder, hvor vi kan lære nye sider af vores kolleger at kende. Og det er som oftest en gevinst i den travle dagligdag på jobbet.

18.11.2019
  • Uddannelsesbladet

Når du mister retten til at være syg

Med den nuværende lov om sygedagpenge har man i store træk mistet retten til at være syg, siger en af kritikerne. Det har haft voldsomme konsekvenser for mange syge både menneskeligt og økonomisk. Derfor bør den lave ydelse i sygedagpengesystemet fjernes og retssikkerheden styrkes.