Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

13.12.2019
  • Uddannelsesbladet

Vil du - også - være en af vores anmeldere?

Vi har brug for flere anmeldere til det nye Uddannelsesbladet, der i det nye år udkommer på både print og digitalt. Du er eksperten som underviser og bruger af bøger og undervisningsmaterialerne. Derfor har vi brug for din mening.

10.12.2019
  • Uddannelsesbladet

Professional kapital giver professionelle undervisere

Det er nu, I skal overveje, om jeres skole skal arbejde med professionel kapital og tilmelde jer. Det gjorde de på Thy-Mors HF & VUC, og det psykiske arbejdsmiljø er gået fra alarmerende rødt til forsigtigt grønt, fordi man har gjort kerneopgaven til omdrejningspunktet for alt på stedet.

04.12.2019
  • Uddannelsesbladet

Trivsel handler om, hvor man er lærer

Hav fokus på den gode undervisning i stedet for trivsel. Får lærerne ordentlige rammer til deres kerneopgave, så følger trivslen trop. Det er en af hovedpointerne i professor emeritus Tage Søndergaard Kristensens arbejde med professionel kapital på flere uddannelsesinstitutioner, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer arbejder.

02.12.2019
  • Uddannelsesbladet

Færre medlemmer kan leje alle forbundets ferieboliger

Ved årsskiftet er det kun medlemmer, som har forsikring hos Tjenestemændenes Forsikring, der har adgang til alle de 15 ferieboliger, som alle medlemmer af Uddannelsesforbundet hidtil har kunnet leje. Alle medlemmer vil dog fortsat have adgang til ni af boligerne fremover.

29.11.2019
  • Uddannelsesbladet

Julefrokostens historie: Fra drukorgie til familiehøjtid og tilbage igen

Julefrokosterne har ikke til alle tider været lige våde og vilde – for indimellem kommer borgerlighed og #MeToo.

27.11.2019
  • Uddannelsesbladet

Der er faktisk en mening med julefrokostens galskab

Julefrokosten er en af de få begivenheder, hvor vi kan lære nye sider af vores kolleger at kende. Og det er som oftest en gevinst i den travle dagligdag på jobbet.

18.11.2019
  • Uddannelsesbladet

Når du mister retten til at være syg

Med den nuværende lov om sygedagpenge har man i store træk mistet retten til at være syg, siger en af kritikerne. Det har haft voldsomme konsekvenser for mange syge både menneskeligt og økonomisk. Derfor bør den lave ydelse i sygedagpengesystemet fjernes og retssikkerheden styrkes.

04.11.2019
  • Uddannelsesbladet

Stressrådgiver: Vi svigter de unge ved ikke at give dem gode mobil-vaner

Når stressrådgiver Thomas Pape taler med unge i sin klinik, spørger han til deres vaner på mobiltelefonen. De unges digitale vaner er ifølge ham nemlig en lige så stor kilde til stress som for eksempel ordblindhed eller sociale problemer.

15.10.2019
  • Uddannelsesbladet

Forbundet sikrer 55 virksomhedsoverdragede lærere 2 millioner kroner

Da AOF Center Sydjylland overtog undervisningen af indvandrere i dansk fra LærDansk i det sydjyske, var det uden at videreføre lærernes anciennitet. Det er der nu rettet op på.

09.10.2019
  • Uddannelsesbladet

Nu er der kun luft mellem mig og kursisterne

Jens Espensen, der underviser i dansk som andetsprog på VUC i Lyngby, eksperimenterer nu på tredje år med en omvendt hestesko i indretningen af klasselokalet. Det har især vist sig velegnet ved brug i it-undervisning og til kursister i dansk som andetsprog.