Uddannelsesforbundet er et stærkt fællesskab af ca. 10.500 medarbejdere, som løfter en meget vigtig samfundsopgave ved at uddanne og vejlede unge og voksne til nutidens og fremtidens samfund.

Som medlem af Uddannelsesforbundet får du:

• Ordentlige arbejdsvilkår - gode overenskomster
• Faglig stolthed – vi taler din sag
• Stærk fællesskab – høj organisationsgrad
• Hjælp og rådgivning – fagligt beredskab

Særlige regler for indmeldelse

Vær opmærksom på, at der for tiden gælder særlige regler for indmeldelse, da der er varslet konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på de offentlige områder.      

Bliv medlem