Kontingentet består af forskellige dele, og størrelsen på beløbet varierer alt efter, hvor du er ansat, om du arbejder på deltid eller ej, og om du er i beskæftigelse eller er ledig.

I skemaet herunder kan du se en oversigt over kontingenternes størrelse.

Månedligt kontingent til Uddannelsesforbundet

Pr. 1. januar 2021

Ansættelsesområde
Pris

Erhvervsrettede uddannelser og AMU

 

 

Fuld tid

484 k.r + ca. 80 k.r til forening

   

Halv tid eller mindre

242 kr. + ca. 80 kr. til forening

Ledig                                   

242 kr. + ca. 80 kr. til forening

Folkeoplyser                                  

Uanset beskæftigelsesgrad  

288 kr. + 35 kr. til sektionen

  • FGU
  • VUC
  • Sprogcentre
  • Oplysningsforbund og daghøjskoler
  • Beskæftigelsesområdet og UU
  • Ungdomsskoler mv.

Fuld tid

575 kr. + mellem 35 og 69 kr. til sektionen

Halv tid eller mindre

Mellem 288 kr. + mellem 35 og 69 kr. til sektionen

Ledig

Mellem 242 + mellem 35 og 69 kr. til sektionen

Læs mere om, hvordan dit kontingent er sammensat:
Erhvervsrettede uddannelser og AMU FGU, VUC, sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler, beskæftigelsesområdet og UU, ungdomsskoler mv.

Kontingentsatser for fleksjobbere

Er du fleksjobber, er det antallet af timer, som du får løn for fra arbejdsgiver (løntimerne), der afgør kontingentets størrelse.

  • Hvis dine løntimer er på højst halvtid, betaler du kontingent for medlemmer ansat på halvtid eller mindre (se tabellen ovenfor)
  • Hvis dine løntimer er over halvtid, betaler du kontingent for medlemmer svarende til fuldtid (se tabellen ovenfor)

Reglerne er de samme, uanset om du er fleksjobber på gammel ordning (før 1. januar 2013) eller ny ordning (efter 1. januar 2013).
Er du indplaceret forkert, kan du melde dine ændringer til Uddannelsesforbundet ved at udfylde blanketten: Kontingentnedsættelse


Kontingentsatser for seniorer

Når du går på pension, kan du blive del af et fagligt fællesskab i Seniorgruppen. Det kræver, at du ikke arbejder, og at du blev medlem af forbundet, inden du gik på pension.

Tidligere
ansættelsesområde
Pris pr. kvartal

Erhvervsrettede uddannelser (DTL) 

147 kr.

Erhvervsrettede uddannelser (HL)

125 kr.

AMU (LVA)

 

Hvis du modtager mere pension end folkepension og ATP: 115,75 kr.

Hvis du kun modtager folkepension og ATP: 61,75 kr.

FGU, VUC, sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler, beskæftigelsesområdet og UU, ungdomsskoler mv. (LVU)

 

Hvis du modtager mere pension end folkepension og ATP: 202 kr.

Hvis du kun modtager folkepension og ATP: 60,50 kr.