Kontingentet består af forskellige dele, og størrelsen på beløbet varierer alt efter, hvor du er ansat, om du arbejder på deltid eller ej, og om du er i beskæftigelse eller er ledig.

I skemaet herunder kan du se en oversigt over kontingenternes størrelse.

Nedenstående kontingentsatser er pr. 1. januar 2019

Månedligt kontingent til Uddannelsesforbundet

Ansættelsesområde
Pris

Erhvervsrettede uddannelser og AMU

Fuld tid

455 kr + ca. 80 kr til forening

Halv tid eller mindre

228 kr + ca. 80 kr til forening

Ledig

228 kr + ca. 80 kr til forening

  • Produktionsskoler
  • VUC
  • Sprogcentre
  • Oplysningsforbund og daghøjskoler
  • Beskæftigelsesområdet og UU
  • Ungdomsskoler mv.

Fuld tid

547 kr + mellem 44 og 69 kr til sektionen

Halv tid eller mindre

Mellem 274 kr + mellem 44 og 69 kr til sektionen

Ledig

Mellem 228 + mellem 44 og 69 kr til sektionen

Læs mere om, hvordan dit kontingent er sammensat:
Erhvervsrettede uddannelser og AMU Produktionsskoler, VUC, sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler, beskæftigelsesområdet og UU, ungdomsskoler mv.


Kontingentsatser for seniorer

Når du går på pension, kan du blive del af et fagligt fællesskab i Seniorgruppen. Det kræver, at du ikke arbejder, og at du blev medlem af forbundet, inden du gik på pension.

Tidligere
ansættelsesområde
Pris pr. kvartal

Erhvervsrettede uddannelser (DTL) 

143 kr.

Erhvervsrettede uddannelser (HL)

102 kr.

AMU (LVA)

 

Hvis du modtager mere pension end folkepension og ATP: 111,75 kr.

Hvis du kun modtager folkepension og ATP: 60,75 kr.

Produktionsskoler, VUC, sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler, beskæftigelsesområdet og UU, ungdomsskoler mv. (LVU)

 

Hvis du modtager mere pension end folkepension og ATP: 198 kr.

Hvis du kun modtager folkepension og ATP: 59,50 kr.