Forsikringer

Få forsikringer til attraktive priser i forskellige selskaber – herunder en gruppelivsforsikring eller en lønforsikring gennem din A-kasse.

Gennem din a-kasse har du mulighed for at tegne en lønforsikring.

Forsikringer for de faglige organisationers medlemmer.

Medlemmer af Uddannelsesforbundet kan tegne forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring til en fornuftig pris.

Medlemmer af Uddannelsesforbundet kan tegne en frivillig gruppelivsforsikring i Forende Gruppeliv. Forsikringen administreres af Danmarks Lærerforening (DLF).