Forsknings-, Udviklings-, Studie-, og Rejsefonden – også kaldet FUSR – ønsker at fremme forskning, udviklingsarbejde og anden indsamling af viden. Det gælder bl.a. studierejser med relevans for institutioner og uddannelser inden for de områder, som Uddannelsesforbundet dækker.

Forskning, udviklingsarbejde og viden SKAL vedrøre forhold med relevans for forbundets medlemmer, fx uddannelsespolitik, arbejdsmarkedspolitik, pædagogik, arbejdsmiljø og organisationsudvikling.
FUSR støtter IKKE efter- og videreuddannelse for aktive medlemmer.
       

Tilskud til ledige medlemmer

Ledige medlemmer kan søge om støtte til betaling af forbundets medlemskurser og seminarer.

Krav til fondsmodtager

Når du modtager støtte til et projekt eller en studierejse, er det et krav, at du efterfølgende inviterer det HB-udvalg, som behandler ansøgningerne, den relevante sektionsbestyrelse/e-udvalg og kolleger inden for det/de berørte uddannelsesområder inden for egen region.

De skal orienteres om, hvad du har fået ud af dit projekt, rejse eller andet. Alternativt kan du indsende en beskrivelse af rejsen/projektet og stille dig til rådighed for en eventuel artikel i Uddannelsesbladet.

Hvem kan søge?

Alle kan søge om støtte fra FUSR-fonden, men der gives kun støtte til rejser og refugieophold til medlemmer og til ledige medlemmers deltagerbetaling ved forbundets medlemskurser og –seminarer.

Hvornår kan jeg søge?

Du kan søge året rundt. Der er ingen ansøgningsfrist.

Hvor meget kan jeg søge?

Der er ingen grænse for, hvor meget du kan søge. Det afhænger af projekt/formål og indhold. Hvis der er tale om rejser, støtter fonden dog ikke med hele beløbet – så skal skolen/arbejdspladsen også bidrage.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningen skal stiles til FUSR-udvalget og konkret til bjo@Uddannelsesforbundet.dk.
I din ansøgning skal du oplyse formål, indhold, ansøgere, udgifter og eventuel anden støtte.