Når I er fem, der er ansat på den samme overenskomst, har I ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten er samlingspunkt og talsmand for dig og dine kollegaer og er bindeled mellem lærer og ledelsen. 
Hvis I har en klub eller forening på din arbejdsplads, er det tillidsrepræsentanten, der er formand. Det er i klubben, at I drøfter hvilke holdninger, tillidsrepræsentanten skal fremlægge for ledelsen, og hvilke initiativer tillidsrepræsentanten skal tage.
Tillidsrepræsentanten kan fremsætte forslag og klager overfor ledelsen, og det er tillidsrepræsentanten, der forhandler og indgår aftaler med ledelsen omkring lokale forhold.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til dine arbejdsvilkår, rettigheder eller forpligtelser, kan din tillidsrepræsentant hjælpe og rådgive dig.

Find din tillidsrepræsentant