Størrelsen på dit kontingent til Uddannelsesforbundet afhænger af forskellige faktorer. Blandt andet hvor du er ansat, og om du er ledig eller i arbejde. Uddannelsesforbundet får ikke automatisk besked, når der sker ændringer i dit ansættelsesforhold. Derfor er vigtigt, at du selv meddeler ændringer.

Uddannelsesforbundet vil gerne servicere dig bedst muligt, og derfor er det vigtigt for os, at vi har din rigtige arbejdsplads noteret.

Vi får ikke automatisk besked, når der sker ændringer, og derfor skal du selv meddele det til os.

Bliver du overdraget til FGU og dermed skrifter arbejdsplads 1. august 2019 skal du udfylde denne blanket.

Hvis du bliver ledig, kan du få nedsat dit kontingent. Det samme gælder, hvis du går på orlov eller går ned i tid.

Du kan se, hvad du skal betale i oversigten over kontingentsatser.

Det er kun i den periode, du er ledig eller på orlov, at dit kontingent bliver nedsat. Det er derfor vigtigt, at du meddeler ændringer til Uddannelsesforbundet med det samme, da vi IKKE kan nedsætte kontingentet med tilbagevirkende kraft. Vi ændrer dit kontingent fra førstkommende måned, efter at vi har fået besked fra dig.

Udfyld blanketten kontingentnedsættelse.

Hvis du går på efterløn/pension (og ikke længere er erhvervsaktiv) kan du få nedsat dit kontingent til Uddannelsesforbundet.

Du kan se, hvad du skal betale i oversigten over kontingentsatser.

Du skal selv meddele ændringer til Uddannelsesforbundet. Vi ændrer dit kontingent fra førstkommende måned, efter at vi har fået besked fra dig.

Udfyld blanketten anmeldelse af pension.

Hvis du får nyt arbejde i en anden del af landet eller indenfor et andet område, kan det have betydning for, hvor meget du skal betale i kontingent til Uddannelsesforbundet.

Du kan se, hvad du skal betale i oversigten over kontingentsatser.

Du skal selv meddele ændringer til Uddannelsesforbundet. Vi ændrer dit kontingent fra førstkommende måned, efter at vi har fået besked fra dig.

Udfyld blanketten ændringer af ansættelsesforhold.

Uddannelsesforbundet vil gerne servicere dig bedst muligt, og derfor er det vigtigt for os, at vi har din rigtige postadresse, dit telefonnummer og email. Vi får ikke automatisk besked, når der sker ændringer, og derfor skal du selv meddele det til os.

Udfyld blanketten ændringer af kontaktoplysninger.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Udmeldelsesblanket