Mandag den 20. februar er der afsendt konfliktvarsler til de private arbejdsgivere, der er omfattet af overenskomstforhandlingerne på Uddannelsesforbundets områder i 2023.

Det betyder ikke, at forhandlingerne er brudt sammen, men blot, at hvis der ikke kan opnås et OK23-resultat, eller hvis resultatet stemmes ned af medlemmerne, så er der varslet konflikt over for arbejdsgiverne. En eventuel konflikt vil kunne begynde i april måned.

Disse regler gælder, hvis du ønsker udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud i en periode, hvor der af afsendt konfliktvarsler, vil en udmeldelse først kunne træde i kraft, når en eventuel konflikt er afblæst eller afsluttet. Ved afslutning af en konflikt vil der gælde særlige regler.

Hvis der kommer en konflikt, og Uddannelsesforbundet udbetaler konfliktstøtte, skal udgifterne til konflikten deles solidarisk mellem alle medlemmer af Uddannelsesforbundet, uanset hvilket område man er ansat på. Det sker i form af et konfliktkontingent i en periode efter konflikten.

En udmeldelse kan først ske, når perioden med konfliktkontingent er slut, eller du har betalt din andel af konfliktens udgifter.

Skulle OK23 ende i en konflikt, vil det for Uddannelsesforbundets medlemmer være en lille konflikt. De samlede udgifter vil derfor blive yderst begrænsede og væsentligt mindre end efter lockouten i 2013.

Disse medlemmer er undtaget fra reglerne

Seniormedlemmer og særlige medlemmer (se §5.3 i Uddannelsesforbundets vedtægter) er undtaget fra reglerne og kan melde sig ud efter de normale regler.

Læs mere her

Uddannelsesforbundets vedtægter pkt. 8 kan du læse mere om reglerne for udmeldelse under konflikt.