Vi får desværre ikke automatisk besked, når der sker ændringer i dit ansættelsesforhold, eller hvis du fx flytter. Vi har derfor brug for, at du giver os besked om vigtige ændringer. Find blanketten, der matcher din situation herunder. 

Hvis der sker ændringer i dine kontaktoplysninger

Flytter du og får ny adresse, eller får du ny e-mailadresse eller nyt telefonnummer, kan du let selv ændre dine oplysninger på ”Min side”.

Ændre kontaktoplysninger på ”Min side”

Hvis du får nyt arbejde

Udfyld blanketten om ændringer af ansættelsessted

Hvis du går ned i tid, på barselsorlov, anden orlov eller bliver ledig

Udfyld blanketten om ændringer af arbejdstid  

Hvis du går på pension eller efterløn

Udfyld blanketten om anmeldelse af pension

Hvis du vil melde dig ud af Uddannelsesforbundet

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Udfyld blanketten udmeldelse