Jobopslag

Vil du undervise på Frederiksberg VUC & STX?

Vi søger lærere til undervisning i AVU (almen voksenuddannelse) – både i Dansk som andetsprog, dansk, engelsk, samfundsfag og IT.

 • Stilling

  Lærere søges til undervisning i AVU

 • Arbejdssted

  Frederiksberg VUC & STX

 • Ansøgnings­frist

  01. juni 2020

 • Tiltrædelse

  01. august 2020

Om at undervise på AVU

AVU er et tilbud til unge og voksne over 25 år, der har brug for almene kompetencer fra et grundlæggende niveau og op til overgangen til de gymnasiale uddannelser. Da vores kursister har forskellige baggrunde og behov, søger vi en kollega, der har lyst til og mod på at undervise i en mangfoldighed af mennesker, sproglige baggrunde og kulturer. Mange af kursisterne ligeledes har en række forskellige udfordringer, skal du også være indstillet på at arbejde med motivation, læringspotentiale og fastholdelse.

Om dig

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse med kompetencer til at undervise i de relevante fag. Det er absolut en fordel, hvis du har kompetencer i flere fag, og der vil være tale om faste stillinger. Vores nye AVU-lærere skal have et fagligt højt niveau kombineret med et skarpt fokus på, at kursisterne kontinuerligt lærer mest muligt. Vi lægger desuden vægt på rummelighed og på lyst til faglig og pædagogisk udvikling i samarbejde med gode kolleger.

Om Frederiksberg VUC & STX

Vi er en udviklingsorienteret skole med høje ambitioner. Vi tilbyder en aktiv og motiveret kursistgruppe, kolleger med et højt fagligt niveau og stort engagement samt en ledelse, der brænder for kursistcentreret skoleledelse.

Som organisation satser vi på vækst og forsat udvikling af nye tilbud inden for rammerne af en stram økonomi. Vi vil være en skole, der konstant udvikler udbud, pædagogik og didaktik.

Samtidig er ambitionen også, at skolen skal emme af læring, med høj faglighed, seriøsitet og engagement i trygt læringsmiljø for den enkelte kursist.

Frederiksberg VUC & STX har seks forskellige uddannelsestilbud: almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne, højere forberedelseseksamen (hf), studenterkursus (STX) og gymnasial supplering (GSK). Du kan læse mere om os på www.frbvuc.dk.

Tiltrædelse og ansøgning

Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 1. juni, og ansættelsessamtaler afholdes den 9. juni. Tiltrædelse 1. august 2020. Ansøgning, CV og evt. bilag fremsendes via linket.

Stillingsopslag som pdf - Ansøgningen herigennem

}