Jobopslag

Uddannelseskonsulent

Byggeriets Uddannelser søger en uddannelseskonsulent til et spændende fuldtidsjob i et uddannelsessekretariat.  Som uddannelseskonsulent vil du komme til at arbejde tæt sammen med engagerede kolleger og udvalg omkring servicering, administration og udvikling af en række af Bygge- og Anlægsbranchens erhvervsfaglige uddannelser.

 • Stilling

  Uddannelseskonsulent

 • Arbejdssted

  Byggeriets Uddannelser

 • Ansøgnings­frist

  15. februar 2018

 • Tiltrædelse

  01. april 2018

Dit primære ansvarsområde bliver:

Udvalgsbetjening af Efteruddannelsesudvalget for Byggeri, Anlæg og Industri (BAI) og daglig ansvar for arbejdsmarkedsuddannelserne på området med tæt kontakt til ministerie, erhvervsskoler/AMU-centre i forhold til udvikling og udbud af uddannelser, materialer og læreruddannelse. Dertil ansvar for analyser og udviklingsprojekter. Arbejdsopgaverne løses i samarbejde med en række uddannelseskonsulenter og administrative kollegaer.

Aktuelt vil der være særligt fokus på implementering af den nyligt indgåede trepartsaftale på VEU-området.

Ingen kan det hele, men vi lægger vægt på, at du kan svare ja til flest muligt af disse udsagn:
 • Du har en grundlæggende viden om AMU- og VEU-området.
 • Du har en videregående uddannelse gerne kombineret med en bygge- og anlægsfaglig uddannelse.
 • Du kan håndtere driftsmæssige og administrative opgaver og processer.
 • Du kan både deltage i tværgående opgaver og arbejde selvstændigt.
 • Du kan indgå i en uddannelsespolitisk sammenhæng med blik for hensyn til et partstyret samarbejde.
 • Du kan indgå i og lede udviklingsorienterede projekter, herunder gennemføre og skriftligt afrapportere analyser, evalueringer og udviklingsopgaver.
 • Du skal kunne se og skabe relationer på tværs af uddannelsestyper (erhvervsuddannelser, videregående uddannelser mv.), både internt i sekretariatet og eksternt
 • Du kan skabe netværk og være opsøgende i forhold til samarbejdspartnere.
Interesseret:

Send din ansøgning vedlagt CV pr. e-mail til Linda Plougmann på lp@bygud.dk

Ansøgningen skal være modtaget senest torsdag den 15. februar 2018 kl. 12. Ansættelsessamtaler finder sted i løbet af d. 20-21. februar 2018, med henblik på forventet tiltrædelse fra den 1. april 2018.

For yderligere oplysninger kontakt: Sekretariatschef Torsten Lindum Poulsen på tlf. 35 87 87 39

Byggeriets Uddannelser er etableret af Fagligt Fælles Forbund (3F) og Dansk Byggeri med det formål at samle kræfterne på bygge- og anlægsområdet, for derigennem at opnå større gennemslagskraft for byggeriets uddannelsesmæssige synspunkter. Sekretariatet servicerer en række udvalg, der har uddannelsesansvaret for en lang række erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for bygge- og anlægsområdet. Sekretariatet har 24 medarbejdere.

 Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2.sal, 2400 København NV. www.bygud.dk

 Print annoncen - pdf-fil

 

 

}