Jobopslag

KVUC søger lærere til avu

På avu-området på Københavns VoksenUddannelsesCenter, KVUC, er der et antal faste stillinger på fuld tid og årsvikariater med forskellige timetal til besættelse .

 • Stilling

  Stillinger indenfor AVU-fagrækkens kernefag

 • Arbejdssted

  Københavns VoksenUddannelsesCenter, KVUC

 • Ansøgnings­frist

  25. maj 2018

 • Tiltrædelse

  01. august 2018

Inden for avu-fagrækkens kernefag, især matematik, dsa og engelsk og ikke i historie, tysk og fransk. Tilbudsfag har ingen interesse. Vi ønsker uddannede lærere, gerne med erfaring fra folkeskolen, men nyuddannede er også meget velkomne til at søge. Desuden søger vi lærere til ordblindeundervisning, især SPS og obu-engelsk, hvor vi har et meget kompetent team allerede. Vi har også behov for fvu-lærere, helst med erfaring med fvu for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

KVUC’s avu-område har ca. 5000 kursister om året og beskæftiger ca. 100 lærere. Det er en stor travl og dynamisk lærerarbejdsplads med ca. 350 lærere incl. hf-området. Vi lægger vægt på fagligt og pædagogisk samarbejde og kompetenceudvikling. Nye lærere gennemfører et introduktionsprogram og har en faglig tutor det første halve år.

KVUC ligger midt i København og er præget af storbyen, dens liv og befolkning og deres 

udfordringer i forhold til at få en uddannelse. Vores kursister er især 18-30-årige unge voksne, omkring halvdelen med andensproglig baggrund. Vores mål er at give dem almenfaglige kvalifikationer og studiekompetence til at komme videre i uddannelse, enten hf eller erhvervsuddannelser. Vi spiller en aktiv og stigende rolle ift. både Kontanthjælpsreformens og  EUD-reformens udfordringer og samarbejder med mange aktører på uddannelsesområdet rundt om i byen. I 2018-19 vil forberedelsen af dels FGU, dels tilrettelæggelsen af det nye avu spille en stor rolle. Du kan læse mere om os på www.kvuc.dk. Vi har to afdelinger, begge med ca. 500 m. til Rundetårn. Der er ledige stillinger på begge afdelinger.

Ansøgningsfrist fredag den 25. maj 2018 kl. 12. Ansøgninger sendes elektronisk til avujob@kvuc.dk. Nærmere oplysninger hos uddannelseschef Anne Jelsøe på tlf. 8232 6652/3141 1764 for Vognmagergade 8 eller uddannelseschef Jens Bjerre-Christensen på tlf. 8232 6752/3141 2015 for Sankt Petri Passage 1. Vi kan ikke påtage os besøg af interesserede, men man er meget velkommen til selv at gå rundt og kigge. Der vil ikke blive sendt bekræftelse på modtagelse af ansøgningerne. 

 

 

 

}