Jobopslag

FGU Øresund søger tre almene lærere, to vejledere og to pædagoger

Vil du være med til at skrive historie, når vi tager imod de første elever?

 • Stilling

  Tre almene lærere, to vejledere og to pædagoger

 • Arbejdssted

  FGU Øresund

 • Ansøgnings­frist

  26. august 2019

FGU Øresund er en nystartet organisation, der blev etableret pr. den 1/8-2019. FGU har til formål at understøtte de unges udvikling såvel fagligt, personligt og socialt. Formålet er at de unge sættes forberedes til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i gang på arbejdsmarkedet. Vi optager omkring 300 elever fordelt på tre spor og basis.

Vil du være med til at skrive historie, når vi tager imod de første elever?

Vi arbejder i teams hvor faglærere og almenundervisere sammen skaber de bedste rammer og betingelse for en helhedsorienteret og målrettet undervisning. Der lægges stor vægt på samspillet mellem alle fag. Undervisningen foregår på hold to i arbejdsfællesskaber og relaterer til konkret udformning.

Vi søger tre lærere til vores almene undervisning. Du skal kunne byde ind på mindst to af nedenstående fagligheder:

 • Teknologiforståelse.
 • Dansk som andet sprog.
 • Engelsk for ordblinde.
 • Ordblinde underviser.

Vi søger to vejledere, der har erfaring inden for vejledning af unge og har vejlederuddannelse.

Vi søger to pædagoger, der har erfaring i arbejdet med unge og uddannelse.

For alle stillingerne gælder, at vi lægger vægt på, at du kan:

 • Arbejde med elevens faglige, personlige og sociale udvikling
 • Samarbejde tværfagligt og arbejde i teams.

Vi lægger vægt på, at du har følgende kvalifikationer:

 • Passende uddannelse inden for din faglighed.
 • Undervisningserfaring og/eller vejledererfaring og/eller pædagogisk erfaring i arbejdet med målgruppen.
 • Pædagogisk og/eller didaktisk indsigt.

En af underviserstillingerne er tidsbegrænset til et år.

En af vejlederstillingerne er tidsbegrænset til et år.

Alle stillinger er fuldtidsstillinger.

Ansøgningsfrist d. 26.08.19. der er ansættelsessamtaler d. 28.08.19 og 29.08.19.

For yderligere oplysninger kontakt rektor Lisbeth Harsvik på telefon 2558 2714.

}