Husk at skrive, hvilken skoleform du er ansat under, og meget gerne dit navn.

Du vil løbende kunne se vores svar her på siden.

Læs mere om Forberedende Grunduddannelse

Når du stiller et spørgsmål her på siden, skal dine indlæg holdes i en respektfuld tone. Vi forbeholder os sig retten til at fjerne spørgsmål, vi vurderer, ikke overholder dette.

Stil et spørgsmål

Maja Kjær Martensen

Hej.

Jeg overvejer at søge et job som vejleder ved FGU, men jeg kan ikke helt gennemskue på hvilken måde jeg skal beregne min løn. Jeg er uddannet lærer med 12 års anciennitet, derudover har jeg i 2013 taget et basiskursus i vejledning i efterskolen. Lederen ved FGU mente umiddelbart at jeg ville lande på en månedsløn på omkring 33.000. Kan du hjælpe mig med, hvorvidt det vil være tilfældet?

Vh Maja

Kommenter

Michael

FGU


Hvad udgør basislønnen på trin 4 i 'nutids kr.' pr 01-05-2020 ??


Og hvornår er lønberegneren på uddannelsesforbundets hjemmeside sidst opdateret ?


Mvh Michael

Kommenter

Benjamin

Da jeg ved min leder har tavshedspligt ville jeg spørge om jeg ikke har ret til at gå sammen med 2 kammerater da mine lære er i udlandet med andre elever og derfor blevet flyttet til et andet værksted i den periode

Kommenter Fold ud

Mette Ludvigsen

Jeg ville høre hvad man for udbetalt på barsel som elev når man går på fgu

Kommenter

Finn Christiansen

Jeg er nyansat ved FGU pr. 1. september 2019. Jeg har 25 års bryllupsdag, sølvbryllup i august. Jeg vil høre, om jeg er berettiget til en fridag med løn på denne mærkedag, det er en onsdag.

Vh. Finn

Kommenter

Kim Thavi Albrecht

Jeg er til dagligt ansat som underviser på FGU Nordvestsjælland. Her har jeg en drøftelse med administrationen omsorgsdage hvis man har børn. Normalt hedder det sig: 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår - indtil barnet fylder 7 år. 

Mit spørgsmål går på, om dette også gælder plejeforældre - der er nemlig trådt en ny lov/aftale i kraft per 1. april 2019 (Forhandlingsfællesskabet - Aftale om fravær af familiemæssige årsager). 


Med venlig hilsen

Kim Albrecht

Kommenter Fold ud

Anne Mette

Hej!

Jeg har netop fået job ved FGU (er fra folkeskolen), og jeg vil høre om min 6. ferieuge bliver flytte med, så jeg kan afholde den, eller bliver den bare udbetalt i forbindelse med overflytningen til mit nye job?

Kommenter Fold ud

Susanne Petersen

Hej, jeg er ansat som lærer i en privatskole og overvejer at skifte job til FGU, men det vil betyde en lønnedgang på 1.800 kr. før skat, så mit spørgsmål er, om en leder/ledelse på FGU ikke har mulighed for/frihed til at aftale et individuelt person-, funktions- eller kvalifikationstillæg el. lign. for herigennem at udligne en lønforskel?

Kommenter Fold ud

Renee Larsen

Hej jeg vil høre om man må ha et job ved siden af man går på fgu 

Kommenter Fold ud

Fenda

Hej

Jeg er usikker at jeg er på listen i FGU uddannelse og hvordan skal finde min lokale og og adressen til skole.

Fenda Tammou

Kommenter Fold ud

Ken

Hvad betyder det for mig som er på Pgu linjen i fgu fra 01-08 i forhold til min løn hvad bliver vores forberedses tid 

  • Arbejdstiden følger tjenestemændenes arbejdstidsaftale som øvrige lærere. Ved undervisning i mere end 102 timer i en kalendermåned udløses et tillæg per time.?
Kommenter Fold ud

Lisbeth Clausen

Hvordan med 93-gruppen. Fortsætter vores vilkår ?

Kommenter Fold ud

Susanne Munch Lange

Hej

Jeg vil blot være sikker på at være på maillisten, så jeg får nyheder og bla indkaldelse til FGU-møder (jeg skal overdtrages fra VUC)


Mvh Susanne Lange

Kommenter Fold ud

Daniel

Hej, jeg kan se, at I kommer til at have 27 FGU-afdelinger rundt om i landet. Har I noget omkring, hvor de kommer til at være lokaliseret? 

Og hvordan finder man kontaktinfo på forskellige personer i jeres afdelinger? 


Mvh. Daniel. 

Kommenter Fold ud

Carsten Bjerg

Vi har i hele processen hørt, at vi bibeholder vores VUC-løn på FGU indtil en evt. ny overenskomst. Jeg går ud fra, at det også gælder undervisningstillæg som fx ordblindeundervisningen.

Kommenter Fold ud

Vibeke Sønderberg Asmussen

Er det besluttet, på hvilke adresser de nye skoler/institutioner kommer til at ligge? Jeg kan kun finde oversigter med bynavne. Det er særligt skolerne i og omkring København, jeg er interesseret i.

Har I et overblik over/fornemmelse for, om de nye FGU-skoler er dækket ind med personale, eller om de kommer til at mangle? Med ordblindefaglig baggrund er jeg meget interesseret i et job i FGU-regi.

Vh Vibeke

Kommenter Fold ud

Svend Færch

Jeg skal forretningsoverdrages til FGU. Ifølge en ældre lokalaftale har jeg aldersreduktion. Kan jeg regne med, at min tillidsmand sørger for, at den bliver overført?

Kommenter Fold ud

Magdalene Kiilerich

Hej Uddannelseforbund

Tak for jeres hurtige kommentarer. Nu vil jeg igen gerne vide, når dysleksi i fgu-gruppen er så vigtig for regeringen, at der nu kan bevilges sps til gruppen af unge, som tidligere har været et hul i uddannelsesflowet,  burde det så ikke have været nævnt i målgruppevurderingen, da det også er et handicap som burde have sit eget eksempel? Eller hvordan kommer obu/sps-delen ind i målgruppevurderingen? 

Mange hilsner Magdalene, VUC-Odense, obu-koordinator (snart fgu)

Kommenter Fold ud

Kim Jacobsen

Det virker umiddelbart som en fejl, at der ikke tegnes en enslydende overenskomst og at den ikke allerede nu er skitseret, jeg går ud fra at uddannelsesforbundet gør alt hvad de mener at de kan (vi hører ikke noget). Hvordan bakker vi som ansatte på Feks. produktionsskolerne bedst muligt op om denne proces (udover at tegne medlemsskab).

Er der andre organisationer der kan byde ind på at lave en overenskomst?   

Kommenter Fold ud

Anni Andersen

Hej 

Jeg er meget interesseret i job som vejleder indenfor FGU området. Disse job bliver vel også organiseret under udd.forbundet går jeg ud fra eller ??og hvornår annonceres mon disse job  - eller har man personslebehovet dækket indenfor dette specifike omrområde. Det er da ekstremt vigtig at de unge fra start kan få tildelt en vejleder tænker jeg.  Tidl. Studievejleder fra campus Vejle HF (uden undervisningskompetence)

Anni Andersen

Kommenter Fold ud

Magdalene Kiilerich

Tak for et godt og tiltrængt informationsmøde - for mig i Middelfart. Det afføder nye spørgsmål…Jeg er helt med på at obu er individuelt tilrettelagt – også på fgu’en, dog er jeg mangler jeg i høj grad en bekendtgørelse. Det vil give ustrukturerede og rodede tilbud og vil ikke kunne sammenlignes med VUC’s tilbud og indhold.  Det vil kunne sammenlignes med folkeskolens tilfældige tilbud og tilrettelæggelse, som er en katastrofe for mange ordblinde – også i dag selv med den Tværgående ordblindetest. Så hvis det skal give mening, at undersøgelsen der ligger til grund for FGU-tilbuddet, konkluderer at 80 % at målgruppen til fgu er ordblinde, bør der være en overordnet struktur på tilbuddet fra starten. Er det muligt at lave en bekendtgørelse uden taksameter? Der bliver sagt at der vil være en følgegruppe, som holder nøje opsyn med udviklingen inden for obu-området. Hvad er stopklodserne for at starte med at bruge af de gode erfaringer der ligger i VUC-regiet for at lave overordnede rammer - herunder bekendtgørelse  og vejledning - med det samme?

I forbindelse med følgeforskning, hvem er tænkt ind i den og hvornår starter den?

Mange hilsner Magdalene Kiilerich, HF&VUCFYN snart FGU Svendborg/Sydfyn

Kommenter Fold ud

Mona Lockdahl

Hvis man gerne vil søge ind som vejleder, hvilken uddannelse forventes man så at have?

Kommer der ikke en FGU på Nordfyn eller Vestfyn (er fra Middelfart området)

Kommenter Fold ud

Lise Helledie

Skal jeg som ordblindeunderviser for voksne selv stå for testning af de unge, som jeg nu skal til at undervise? Eller kan de bare få ordblindeundervisning, hvis vi har mistanke om at de er ordblinde? Hvad er forskellen på de to typer undervisning? 

Kommenter Fold ud

Jacob

Tak for den informative side om FGU. Har i kendskab til et sted med en oversigt over de forskellige FGU ledere, som ansættes? Jeg synes det er interessant af følge processen, og se de profiler som vælges rundt omkring i landet. 

Kommenter Fold ud

Roland

Hvordan bliver ferien strikket sammen i FGU? Afholder man ligesom de andre uddannelsesinstitutioner, 5-6 uger for eleverne? Nogle steder mindre, men dog mere end det private arbejdsmarkedes 3 uger...

Kommenter Fold ud

Bjarke

Hvordan forholder det sig med omsorgsdage det ikke er afholdt inden august 19 og fgu starter. 

Kommenter Fold ud

Ansat på Produktionsskole mit navn Susanne Pendlmayr

På vores skole skal vi i gang med at vælge medarbejderrepræsentant til vores samarbejdsudvalg. (vi vælger i lige år) Vi har pt. en ordning hvor SU og arbejdsmiljø er slået sammen. I dette sidder 1 leder, AMR, TR, en medarbejderrepræsentant valgt af alle medarbejdere. Ved I på nuværende tidspunkt hvordan konstellationen vil være i de nye institutioner efter 1.08.2019. Er der regler for om vi alle gå med over i nyt samarbejdsudvalg - eller er det aftalt lokalt? Har forsøgt at finde svar på Samarbejdssekretariatets hjemmeside - men det var ingen succes. Håber I kan hjælpe os. Vh Susanne Pendlmayr

Kommenter Fold ud

Frans Mattesen

Hvordan stiller det sig når man har en driftsaftale med VUC? Jeg er i AOF og er uklar på vores stilling ift. virksomhedsoverdragelse, garanti for at flytte aktiviteterne og ansatte med over.

Kommenter Fold ud

Niels Jacob Andersen

Vil sprogskolerne fortsat efter nærmere aftale med et VUC kunne udbyde FVU trin 1-4 og FVU start særlig tilrettelagt for udlændinge?


Kommenter Fold ud

Kresten Thomsen

Som jeg tidligere har spurgt vil jeg og mange med mig gerne vide, hvordan det skal gå vejlederne fra produktionsskolerne. I skriver at lærere og ledere virksomhedsoverdrages, men hvad med vejlederne?

Kommenter Fold ud

Anne Katrine Nilars

Hvornår træder FGU'en i kraft?

Kommenter Fold ud

Mona Samir Sørensen

Hej, vil FGU'en også afløse den nuværende 2-årige Kombineret Ungdomsuddannelse KUU? Tak og hilsen Mona

Kommenter Fold ud

Bianca Zoffmann

Hejsa

Hvad med sent ankomne unge, som ex. er 15/16 år når de kommer til landet. Er de tænkt med i FGU´en?

Kommenter Fold ud

Berith Nielsen

Som der står i aftalen indtil videre vil : "Lærere og ledere, der er ansat på de uddannelser, som bliver overført til den nye FGU, vil som udgangspunkt blive tilbudt ansættelse på FGU".  

Hvordan forholder det sig for vejlederne? Gælder det samme eller er der andre forhold?

Med venlig hilsen

Berith Nielsen

Underviser og vejleder

Gøglerproduktionsskolen

Kommenter Fold ud

Anders Engell

Jeg er ansat på AOF Center Fyn. Når FGU bliver indført, fortsætter FVU og OBU for kursister over 25 år så som hidtil?

Kommenter Fold ud

Leif Bach

Kan i oplyse hvad ydelserne er konkret for FGU. under og over 18 år. 

Hjemme og udeboende


Mvh

Leif Bach

Forstander Brønderslev & Dronninglund Produktions-skole (pr. 1 jan. 2018) 

Kommenter Fold ud

Produktionsskole - Lise Larsen

Lærere og undervisere nævnes i beskrivelsen af FGU, men vejledere bliver ikke omtalt i ft hvilken funktion disse vil have i FGU. 

 Egu og almen vejledere, som er ansat på produktionsskoler, kontaktlærere der er ansat på KUU samt vejledere på avu/fvu/obu; Tæller disse med som undervisere/lærere eller hvor er de blevet af??? 

Kommenter Fold ud

Lærer lærersen

Hvordan skal VUC skolerne bevare deres eksistensgrundlag når de mister alle elever under 25 år?

Kommenter Fold ud