Uddannelsesforbundet er løbende involveret i kompetenceudviklingsprojekter ofte sammen med andre organisationer. Pengene kommer typisk fra kompetencesekretariatet.

Følgende projekter kører for tiden:

Hvordan kan organisationen, ledernes og lærernes samarbejdsrelationer og kompetenceudvikling udvikles, så det styrker ny praksis i undervisningen?

Formål

Projektets formål er at sikre, at skolernes strategiske kompetenceudvikling bliver forankret i praksis, så den skaber varige kulturforandringer i undervisningen og i relationer mellem lærere og ledere.
Projektet skal bidrage til, at lærernes og ledernes kompetenceudvikling forankres på de strategiske, taktiske og operationelle niveauer på den enkelte skole. Kompetenceudviklingen skal planlægges og gennemføres, så den hænger sammen med den øvrige udviklingsstrategi og kvalitetsarbejdet i forhold til skolens kerneydelse, der hviler på et pædagogisk og didaktisk grundlag.

Projektdeltagere

I projektet deltager Handelsskolernes Lærerforening, Danmarks Lærerforening, Danske SOSU-skoler, Danske Erhvervsskoler og Uddannelsesforbundet. Repræsentanter fra lærer- og lederorganisationerne på erhvervsuddannelsesområdet vil også tage del i projektet. Projektet bliver styret af en følgegruppe med repræsentanter fra lærer- og lederorganisationerne, Undervisningsministeriet samt Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE.

Tidspunkt

September 2015-marts 2018.

Mål

Projektets mål er at skabe en manual/et værktøj, der kan vejlede og inspirere hele erhvervsuddannelsessektoren i deres processuelle arbejde med den strategiske kompetenceudvikling både organisatorisk og i den konkrete praksis (implementeringsprocesser). De enkelte erhvervsskolers arbejde med manualer/værktøjer implicerer kulturforandringsprocesser i både den daglige praksis og i samarbejdet mellem lærere og ledere.